U moet kinderalimentatie betalen in 2015 en 2016

Bent u verplicht kinderalimentatie te betalen? Bijvoorbeeld omdat uw kinderen bij uw ex-partner wonen? Dan neemt u de waarde van die verplichting op als schuld in box 3. U kunt niet de werkelijke bedragen die u betaalt, aftrekken als schuld.

Om de waarde van de verplichting te berekenen, hebt u de volgende informatie nodig:

 • Tabel 2 uit Tabellen Waardering periodieke uitkeringen
 • Uw eigen leeftijd op 1 januari. Tel hierbij 5 jaar op.
 • Het aantal jaren en maanden dat u kinderalimentatie moet betalen
  Een gedeelte van een maand telt als een volle maand.
 • Het bedrag per kind dat u per maand moet betalen

Let op!

Vanaf 2017 kunt u de waarde van deze verplichting niet meer opgeven in uw aangifte.

Toelichting tabel 2

De tabel is als volgt opgebouwd:

 • Horizontaal staat een indeling in jaren, bijvoorbeeld ‘1e vijftal jaren’.
 • Verticaal staan leeftijden, bijvoorbeeld ‘40 t/m 44 jaar’.
 • Achter de leeftijden/onder de indelingen in jaren staat een getal. Dit getal is de factor. Voorbeeld: bij de leeftijd 50 t/m 54 jaar en het 2e vijftal jaren hoort factor 0,70.
Leeftijd op
peildatum

1e vijftal jaren

2e vijftal jaren

3e vijftal jaren

40 t/m 44 jaar

0,90

0,73

0,58

45 t/m 49 jaar

0,90

0,72

0,56

50 t/m 54 jaar

0,89

0,70

0,53

Berekening waarde verplichte kinderalimentatie

 • Stel vast hoeveel jaar en hoeveel maanden u kinderalimentatie moet betalen. U gaat uit van 1 januari van het jaar dat u aangifte doet tot en met het jaar dat uw kind 21 jaar wordt.
 • Verdeel die periode in blokken van 5 jaar. Moet u bijvoorbeeld 10 jaar kinderalimentatie betalen? Dan hebt u 2 periodes. Periode 1 is de eerste 5 jaar, periode 2 is de tweede 5 jaar.
 • Reken per kind uit wat u in het jaar van aangifte moest betalen aan kinderalimentatie.
 • Zoek in tabel 2 uw leeftijd op de peildatum en tel daar 5 jaar bij op.
 • Kijk welke factoren horen bij uw leeftijd en periode.
 • U vermenigvuldigt de verschillende factoren met de daarbij behorende bedragen per jaar en telt deze bij elkaar op.
 • Het totaal vult u in bij de schuld in box 3.

Voorbeeld 1

Klaas is geboren op 20 maart 1973. Zijn zoon is geboren op 5 oktober 2004. Klaas moet per maand € 150 kinderalimentatie betalen. Dat is € 1.800 per jaar. Hij moet dit bedrag betalen tot zijn zoon 21 jaar wordt. Dat is tot en met 5 oktober 2025. Vanaf 1 januari 2015 moet Klaas 10 jaar en 10 maanden kinderalimentatie betalen. Hij berekent de waarde van zijn betalingsverplichting als volgt:

Op 1 januari 2015 is Klaas 41 jaar. Voor de berekening telt hij 5 jaar op bij zijn leeftijd, dus zijn rekenleeftijd is 46 jaar. Hij valt in de leeftijdsklasse 45 t/m 49 jaar. Hij past dan voor de eerste 5 jaar de factor 0,90 toe (zie tabel 2) op de kinderalimentatieverplichting. Voor jaar 6 tot en met jaar 10 is de factor onder het 2de vijftal jaren van toepassing. Dan past hij factor 0,72 toe (zie tabel 2). Ook voor de volgende jaren kijkt Klaas steeds welke factor hij moet toepassen.

De waarde van de 1e 5 jaar is € 1.800 x 5 jaar x 0,90 =

€ 8.100

De waarde voor het 6e tot en met het 10e jaar (2e serie van 5 jaar, rekenleeftijd 45-49 jaar) is € 1.800 x 5 jaar x 0,72 =

€ 6.480

De waarde voor het laatste jaar (3e serie van 5 jaar, rekenleeftijd 45-49 jaar) is € 1.800 x 10/12 jaar x 0,56 =

€   840
______+

Totale waarde van de verplichting

€ 15.420

Voorbeeld 2

Liesbeth is geboren 18 september 1985. Zij moet voor haar zoon (geboren op 18 december 2010) en dochter (geboren 5 december 2012) kinderalimentatie betalen tot de kinderen 21 jaar worden. Voor haar zoon is dat tot en met december 2031 (17 jaar lang) en voor haar dochter tot en met december 2033 (19 jaar lang). Voor ieder kind betaalt Liesbeth € 225 per maand. Dat is € 2.700 per jaar per kind.

Op 1 januari 2015 is Liesbeth 29 jaar. Voor de berekening telt zij 5 jaar op bij haar leeftijd, dus haar rekenleeftijd is 34 jaar. Zij berekent de waarde van haar kinderalimentatieverplichting als volgt:

Verplichting aan zoon

 

De waarde van dit deel van de verplichting is € 2.700 x 5 jaar x 0,91 (leeftijdscategorie 30-34, factor eerste vijftal jaren ) =

€ 12.285

De waarde van de volgende 5 jaar is € 2.700 x 5 jaar x 0,74 (leeftijdscategorie 30-34,factor tweede vijftal jaren) =

€ 9.990

De waarde van de volgende 5 jaar is € 2.700 x 5 jaar x 0,60 (leeftijdscategorie 30-34, factor derde vijftal jaren ,) =

€ 8.100

De waarde van de volgende 2 jaren is € 2.700 x 2 jaar x 0,49 (leeftijdscategorie 30-34, factor vierde vijftal jaren) =

€ 2.646

______+

Totaal kinderalimentatieverplichting aan zoon

€ 33.021

Verplichting aan dochter

 

De waarde van dit deel van de verplichting is € 2.700 x 5 jaar x 0,91 (leeftijdscategorie 30-34, factor eerste vijftal jaren) =

€ 12.285

De waarde van de volgende 5 jaar is € 2.700 x 5 jaar x 0,0,74 (leeftijdscategorie 30-34, factor tweede vijftal jaren) =

€ 9.990

De waarde van de volgende 5 jaar (leeftijdscategorie 30-34, factor derde vijftal jaren is € 2.700 x 1 jaar x 0,60 =

€ 8.100

De waarde van de volgende 4 jaar is € 2.700 x 4 jaar x 0,49 (leeftijdscategorie 30-34, factor vierde vijftal jaren) =

€ 5.292

______+

Totaal kinderalimentatieverplichting aan dochter

€ 35.667

Totaal kinderalimentatieverplichting aan zoon

€ 33.021

Totaal kinderalimentatieverplichting aan dochter

€ 35.667
_______ +

Totale waarde van de kinderalimentatieverplichting

€ 68.688

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.