Vermogen in een ander land

Hebt u vermogen in een ander land? Dan moet u dit vermogen bij uw bezittingen meetellen. Over uw buitenlandse vermogen betaalt u dezelfde belasting als over uw vermogen in Nederland.

Inkeerregeling: vrijwillig alsnog aangifte doen of uw aangifte verbeteren

Als u in Nederland woont, betaalt u in Nederland belasting over uw inkomen en vermogen.
Is in de afgelopen jaren niet het (volledige) vermogen of inkomen aangegeven?
Als u dit alsnog wilt doen, kunt u in een aantal gevallen gebruikmaken van de inkeerregeling.
U kunt dan uw aangifte vrijwillig verbeteren.

Wijziging inkeerregeling: wat verandert er in 2018?

Per 1 januari 2018 is de inkeerregeling afgeschaft voor in het buitenland opgekomen inkomen uit sparen en beleggen dat is verzwegen. Het zogenaamde zwartsparen. Bij andere onjuiste belastingaangiften blijft de inkeerregeling van kracht. Het afschaffen van de inkeerregeling voor in het buitenland opgekomen inkomen uit sparen en beleggen dat is verzwegen betekent dat zwartspaarders niet langer straffeloos kunnen inkeren. De zwartspaarder riskeert vanaf 2018 een bestuurlijke boete of strafrechtelijke vervolging.

Overgangsrecht voor onlangs ingediende aangiften

De inkeerregeling blijft van toepassing op aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn ingediend en inlichtingen die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt (of hadden moeten worden ingediend of verstrekt). Het overgangsrecht geldt daarmee ook voor in het buitenland opgekomen inkomen uit sparen en beleggen dat is verzwegen.

Alsnog opgeven van zwartsparen in het buitenland bij nieuwe aangiften

Alsnog opgeven van buitenlands vermogen en verder volledig meewerken aan ons onderzoek blijft een strafverminderende omstandigheid voor aangiften die ná 1 januari 2018 zijn of worden ingediend. Wij zullen hiermee rekening houden bij het bepalen van de hoogte van de boete.

Lees verder over de inkeerregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.