Vermogen in een ander land

Hebt u vermogen of bezittingen in een ander land, terwijl u in Nederland woont? Dan moet u het inkomen van dit vermogen en bezittingen bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting in Nederland meetellen.

Alles over de aangifte inkomstenbelasting en inkomsten uit het buitenland, zie:
Aangifte inkomstenbelasting (internationaal).

Met een aantal landen heeft Nederland een overeenkomst om te voorkomen dat u 2 keer belasting betaalt over hetzelfde inkomen. Lees verder op de pagina:
Ik heb inkomsten uit 2 landen – betaal ik dan in beide landen belasting over dezelfde inkomsten?

Inkomen uit het buitenland niet aangegeven? Dan kan alsnog.

Verbeter uw aangifte vrijwillig, of geef vrijwillig alsnog uw inkomen uit het buitenland aan.
Gebruik het formulier: Melding vrijwillige verbetering.

Gaat het niet om inkomsten die voorkomen uit sparen en beleggen?
Dan doet u daardoor een beroep op de inkeerregeling. U krijgt waarschijnlijk geen boete of minder boete.
Gaat het wel gaat om inkomen uit sparen en beleggen?
Dan betaalt u altijd een boete voor het niet of niet volledig doen van aangifte. Vanaf 1 januari 2018 kunt u geen beroep meer doen op de inkeerregeling.

Misschien moet u een boete betalen als u verzwegen inkomsten alsnog aangeeft. Maar dat heeft ook voordelen. Want als u volledig meewerkt aan ons onderzoek  kunnen wij de boete verlagen.

Geef niet-aangegeven buitenlands inkomen alsnog aan! De pakkans wordt steeds groter.

U krijgt dan misschien een boete. Maar die is vaak lager omdat u vrijwillig zelf alsnog iets aangeeft. Wel moet u de belasting alsnog betalen, en betaalt u vaak rente over belasting die u te laat betaalt. Maar daarna kunt u uw bezit zonder gedoe gebruiken en uitgeven. Wel zo fijn… voor Nederland. En voor u.

Naar algemene informatie over de inkeerregeling, uw aangifte verbeteren of alsnog aangifte doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.