Vermogen in een ander land

Hebt u vermogen in een ander land? Dan moet u dit vermogen bij uw bezittingen meetellen. Over uw buitenlandse vermogen betaalt u dezelfde belasting als over uw vermogen in Nederland.

Inkeerregeling: vrijwillig alsnog aangifte doen of uw aangifte verbeteren

Als u in Nederland woont, betaalt u in Nederland belasting over uw inkomen en vermogen.
Is in de afgelopen jaren niet het (volledige) vermogen of inkomen aangegeven?
Als u dit alsnog wilt doen, kunt u in een aantal gevallen gebruikmaken van de inkeerregeling.
U kunt dan uw aangifte vrijwillig verbeteren.

Wijziging inkeerregeling: wat verandert er in 2018?

Per 1 januari 2018 is de inkeerregeling afgeschaft voor verzwegen inkomen uit sparen en beleggen dat uit het buitenland afkomstig is. Het zogenaamde zwartsparen. Bij andere onjuist aangegeven inkomen blijft de inkeerregeling van kracht. Door de afschaffing kunnen zwartspaarders niet meer zonder boete of straf inkeren. De zwartspaarder riskeert vanaf 2018 een bestuurlijke boete of strafrechtelijke vervolging.

Overgangsrecht voor onlangs ingediende aangiften

De inkeerregeling blijft van toepassing op aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn ingediend en inlichtingen die vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt (of hadden moeten worden ingediend of verstrekt). Dit zogenaamde overgangsrecht geldt ook voor verzwegen inkomen uit sparen en beleggen dat uit het buitenland afkomstig is.

Alsnog opgeven van zwartsparen in het buitenland bij nieuwe aangiften

Alsnog opgeven van buitenlands vermogen en verder volledig meewerken aan ons onderzoek blijft een strafverminderende omstandigheid voor aangiften die ná 1 januari 2018 zijn of worden ingediend. Wij houden hier rekening mee bij het bepalen van de hoogte van de boete.

Lees verder over de inkeerregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.