Onzakelijk handelen met een pensioen

Bouwt u in uw bv in eigen beheer een pensioenkapitaal op? Hebt u een lijfrentevoorziening of hebt u een stamrecht-bv? Dan heeft onzakelijk handelen grote gevolgen voor de belasting die u moet betalen.

Onzakelijk handelen met een lening van uw bv kan tot gevolg hebben dat u feitelijk direct de beschikking krijgt over het geld van de bv dat is bestemd voor uw pensioen, stamrecht of lijfrente. Dan is sprake van een afkoop van het pensioen, stamrecht of lijfrente. Ook kan onzakelijk handelen met een lening van uw bv ertoe leiden dat uw recht op pensioen, stamrecht of lijfrente feitelijk gaat dienen als zekerheid voor de lening. In beide gevallen moet u direct belasting en revisierente betalen over de waarde van de door de bv uitgevoerde pensioen-, stamrecht- of lijfrenteregeling. 

Ontslagvergoeding

De stamrecht-bv kon bijvoorbeeld bedoeld zijn voor een ontslagvergoeding. Vanaf 1 januari 2014 is die regeling echter vervallen. Wel geldt een overgangsregeling.

Ontslag in 2014

Als u in 2014 wordt ontslagen, kunt u toch gebruikmaken van de stamrechtvrijstelling. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt in 2013 al gehoord dat u wordt ontslagen. Op 31 december 2013 moet de ontslagdatum vaststaan.
  • U bent ontslagen en hierbij is de wettelijke opzegtermijn aangehouden.
  • U hebt samen met uw werkgever voor 1 januari 2014 een overeenkomst met de voorwaarden opgesteld en u hebt die allebei ondertekend.
  • U stort alleen de ontslagvergoeding in het stamrecht.

Overgangsregeling

Bestond uw stamrecht al op 31 december 2013? Of wordt u in 2014 ontslagen en voldoet u aan de hierboven genoemde voorwaarden? Dan blijven de regels gelden zoals ze waren. Dit houdt in dat u het stamrecht mag laten staan en er later een periodieke uitkering uit ontvangt.

Gevolgen voor opgebouwd kapitaal

U moet direct inkomstenbelasting betalen over de volle waarde van het opgebouwde pensioen, de lijfrente of het stamrecht. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen loopt dat op tot 52%. Daarnaast betaalt u belastingrente en eventueel invorderingsrente. Bovendien betaalt u 20% revisierente over de waarde van het pensioen en de lijfrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.