Tarieven voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Met de onderstaande tabel berekent u voor elk jaar de belasting (in box 1) voor de middelingsregeling.

Tabel heffingspercentage: nog niet de AOW-leeftijd

Jaar

Inkomsten uit
werk en woning

Heffingspercentage

2021

tot € 68.508

37,10

vanaf € 68.508

49,50

2020

tot € 68.508

37,35

vanaf € 68.508

49,50

2019

tot € 20.385

36,65

vanaf € 20.385 tot € 34.301

38,10

vanaf € 34.301 tot € 68.508

38,10

vanaf € 68.508

51,75

2018

tot € 20.143

36,55

vanaf € 20.143 tot € 33.995

40,85

vanaf € 33.995 tot € 68.508

40,85

vanaf € 68.508

51,95

2017

tot € 19.983

36,55

vanaf € 19.983 tot € 33.792

40,80

vanaf € 33.792 tot € 67.073

40,80

vanaf € 67.073

52

2016

tot € 19.923

36,55

vanaf € 19.923 tot € 33.716

40,40

vanaf € 33.716 tot € 66.422

40,40

vanaf € 66.422

52

2015

tot € 19.823

36,50

vanaf € 19.823 tot € 33.590

42

vanaf € 33.590 tot € 57.586

42

vanaf € 57.586

52

2014

tot € 19.646

36,25

vanaf € 19.646 tot € 33.364

42

vanaf € 33.364 tot € 56.532

42

vanaf € 56.532

52

2013

tot € 19.646

37

vanaf € 19.646 tot € 33.364

42

vanaf € 33.364 tot € 55.992

42

vanaf € 55.992

52

2012

tot € 18.946

33,10

vanaf € 18.946 tot € 33.864

41,95

vanaf € 33.864 tot € 56.492

42

vanaf € 56.492

52

2011

tot € 18.629

33

vanaf € 18.629 tot € 33.436

41,95

vanaf € 33.436 tot € 55.694

42

vanaf € 55.694

52

2010

tot € 18.219

33,45

vanaf € 18.219 tot € 32.739

41,95

vanaf € 32.739 tot € 54.368

42

vanaf € 54.368

52

2009

tot € 17.879

33,50

vanaf € 17.879 tot € 32.128

42

vanaf € 32.128 tot € 54.777

42

vanaf € 54.777

52

2008

tot € 17.580

33,60

vanaf € 17.580 tot € 31.590

41,85

vanaf € 31.590 tot € 53.861

42

vanaf € 53.861

52

2007

tot € 17.320

33,65

vanaf € 17.320 tot € 31.123

41,40

vanaf € 31.123 tot € 53.065

42

vanaf € 53.065

52

2006

tot € 17.047

34,15

vanaf € 17.047 tot € 30.632

41,45

vanaf € 30.632 tot € 52.229

42

vanaf € 52.229

52

Tabeluitleg

U wilt bijvoorbeeld de belasting berekenen over het inkomen in box 1 van 2018. Stel dat u toen een belastbaar inkomen uit werk en woning had van € 100.000 . U gaat als volgt te werk:

Zoek in de tabel het jaar 2018 op. In de middelste kolom staan de bedragen van het inkomen en in de rechterkolom vindt u het bijbehorende heffingspercentage.

Over het deel van het inkomen vanaf € 0 tot en met € 20.142 is het heffingspercentage 36,55.
De belasting is € 20.142 x 36,55% = € 7.361.

Over het deel van het inkomen vanaf € 20.142 tot en met € 33.994 is het heffingspercentage 40,85.
De belasting is (€ 33.994 - € 20.142) x 40,85% = € 5.656.

Over het deel van het inkomen vanaf € 33.995 tot en met € 68.507 is het heffingspercentage 40,85.
De belasting is (€ 68.507 - € 33.995) x 40,85% = € 14.098.

Over het deel van het inkomen vanaf € 68.508 tot en met € 100.000 (uw inkomen) is het heffingspercentage 51,95.
De belasting is (€ 100.000 - € 68.508) x 51,95% = € 16.360.

Tel de belastingbedragen op:
€ 7.361 + € 5.656 + € 14.098 + € 16.360 = € 43.475.
De herrekende belasting over 2018 is € 43.475.

Voor de andere 2 middelingsjaren doet u hetzelfde. Tel de herrekende belasting per jaar bij elkaar op. De uitkomst is uw herrekende belasting over het middelingstijdvak.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.