Belastingteruggaaf berekenen

Hoe u uw belastingteruggaaf berekent, hangt af van uw leeftijd:

Let op!

  • De heffingskortingen blijven buiten beschouwing bij middeling. Uw recht op heffingskorting wijzigt niet als gevolg van middeling.
  • Middeling heeft geen invloed op de hoogte van uw belastbaar inkomen en uw verzamelinkomen van de jaren waarover middeling is aangevraagd. De hoogte van de aanslagen inkomstenbelasting en die van beschikkingen Toeslagen blijven hetzelfde.

Zie ook

 Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.