Op tijd berekenen

Weet u niet welk middelingstijdvak voor u het voordeligst is? Gebruik dan de voorlopige aanslagen om voor uzelf een berekening te maken. Als u wacht op de definitieve aanslagen, bent u misschien te laat.

Voorbeeld

In 2019 hebt u door een gouden handdruk een hoog inkomen. In de jaren voor en na 2019 hebt u ongeveer hetzelfde inkomen. U kunt het jaar 2019 in 3 middelingstijdvakken meenemen:

  • 2017, 2018, 2019
  • 2018, 2019, 2020
  • 2019, 2020, 2021

De datum van de definitieve aanslag over 2019 is 5 september 2020. Op 17 oktober 2020 is deze aanslag onherroepelijk. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken. De datum van de definitieve aanslag over 2020 is 20 december 2023.

Om uit te rekenen welke middelingsteruggaaf voor u het voordeligst is, wacht u tot u de definitieve aanslag over 2021 hebt ontvangen. Dat is eind 2023. Dan blijkt dat middelen over de jaren 2017, 2018 en 2019 voor u het voordeligst is. Alleen bent u nu te laat om over dat tijdvak een verzoek om middeling in te dienen. Volgens de voorwaarden voor middeling had het verzoek namelijk bij ons binnen moeten zijn binnen 36 maanden na 17 oktober 2020. Dat is dus uiterlijk 17 oktober 2023.

Als u de berekening had gemaakt met de voorlopige aanslag over 2021 (datum 30 mei 2022), had u nog voldoende tijd gehad om het verzoek om middeling in te dienen.

Let op!

U kunt pas een verzoek om middeling doen, als de definitieve aanslag over het laatste jaar van het middelingstijdvak onherroepelijk vaststaat. 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.