U bent het hele middelingstijdvak jonger dan de AOW-leeftijd

Als u het hele middelingstijdvak jonger bent dan de AOW-leeftijd, volgt u de stappen van de berekening hieronder.

U hoeft uw eigen berekening niet mee te sturen met het formulier. Wij berekenen de teruggaaf voor u, zodat u precies krijgt waar u recht op heeft.

Berekening

Stap 1

Tel de belastbare inkomens uit het middelingstijdvak op. Dit zijn de inkomens uit werk en woning in box 1 op uw definitieve aanslagen. Is 1 van die inkomens negatief? Zet dan dat belastbaar inkomen op € 0. De 3 inkomens samen zijn het totaal van uw belastbaar inkomen.

Stap 2

Tel de verschuldigde belastingen uit het middelingstijdvak op. Het gaat hier om de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen over de belastbare inkomens in box 1 zonder de heffingskortingen. Trek hiervan af het bedrag van de Tariefsaanpassing aftrekposten. Op de achterkant van uw definitieve aanslagen staan alle bedragen die op u van toepassing zijn. De verschuldigde bedragen samen zijn het totaal aan verschuldigde belasting.

Stap 3

Deel het totaal van de belastbare inkomens door 3. De uitkomst is uw gemiddelde belastbaar inkomen per jaar van het middelingstijdvak. Dit heet het herrekend belastbaar inkomen.

Stap 4

Bereken per jaar de belasting over uw herrekend belastbaar inkomen met de tabel Tarieven van de inkomstenbelasting box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Dit is uw herrekende belasting per jaar.

Stap 5

Tel de bedragen van de herrekende belastingen uit het middelingstijdvak op. De uitkomst is het totaal aan herrekende belasting.

Stap 6

Trek van het totaal aan verschuldigde belasting het totaal aan herrekende belasting af. De uitkomst van die aftreksom vermindert u met de teruggaafdrempel (€ 545). Is het bedrag dat u overhoudt positief? Dit is het bedrag dat u terugkrijgt.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.