Voorbeeld middelingsberekening

U hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt en u wilt een verzoek om middeling doen over de jaren 2016, 2017 en 2018. In onderstaand schema zijn de belastbare inkomens uit het middelingstijdvak al ingevuld en opgeteld. De verschuldigde belastingen die op de aanslag staan, zijn ook ingevuld en opgeteld.

Jaar

Belastbaar inkomen in box 1

Verschuldigde belasting

2016

€ 0

€ 0

2017

€ 100.000

€ 43.636

2018

€ 20.000

€ 7.310

Totaal

€ 120.000

€ 50.946

Deel het totaal van de belastbare inkomens door 3. Het herrekende belastbaar inkomen per jaar is: € 120.000 : 3 = € 40.000. In onderstaand schema is de belasting over dat gemiddelde belastbaar inkomen per jaar herrekend met de tabel. 

Middelingstijdvak

Herrekend
belastbaar inkomen 
in box 1

Herrekende belasting

2016

€  40.000

€ 15.391

2017

€  40.000

€ 15.469

2018

€  40.000

€ 15.472

Totaal

€ 120.000

€ 46.332

Bereken het verschil tussen de verschuldigde belasting en de herrekende belasting. In dit geval is dat: € 50.946 - € 46.332 = € 4.614. Trek hier de teruggaafdrempel van € 545 vanaf. Het bedrag dat u overhoudt (€ 4.069), kunt u bij ons terugvragen met een verzoek om middeling.

Let op!

  • U hebt geen recht op belastingrente over de middelingsteruggaaf.
  • De middelingsteruggaaf wijzigt als uw gegevens naderhand veranderen, bijvoorbeeld door een navordering of een aanvullende belastingteruggaaf. U krijgt hierover bericht van ons.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.