U bent in het gehele middelingstijdvak ouder dan de AOW-leeftijd

Was u in het gehele middelingstijdvak ouder dan de AOW-leeftijd? Dan volgt u de stappen van de betrekening hieronder.

U hoeft uw eigen berekening niet mee te sturen met het formulier. Wij berekenen de teruggaaf voor u, zodat u precies krijgt waar u recht op heeft.

Berekening

Stap 1

Tel de belastbare inkomens uit het middelingstijdvak op. Dit zijn de inkomens uit werk en woning in box 1 op uw definitieve aanslagen. Is 1 van die inkomens negatief? Zet dan dat belastbaar inkomen op € 0. De 3 inkomens samen zijn het totaal van uw belastbaar inkomen.

Stap 2

Tel de verschuldigde belastingen uit het middelingstijdvak op. Het gaat hier om de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen over de belastbare inkomens in box 1 zonder de heffingskortingen. Trek hiervan af het bedrag van de Tariefsaanpassing aftrekposten. Deze bedragen staan op de achterkant van uw definitieve aanslagen. De verschuldigde bedragen samen zijn het totaal aan verschuldigde belasting.

Stap 3

Deel het totaal van de belastbare inkomens door 3. De uitkomst is uw gemiddelde belastbaar inkomen per jaar van het middelingstijdvak. Dit heet het herrekend belastbaar inkomen.

Stap 4

Bereken per jaar de belasting over uw herrekend belastbaar inkomen met de tabel Tarieven van de inkomstenbelasting box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Dit is uw herrekende belasting per jaar.

Stap 5

Tel de bedragen van de herrekende belastingen uit het middelingstijdvak op. De uitkomst is het totaal aan herrekende belasting.

Stap 6

Trek van het totaal aan verschuldigde belasting het totaal aan herrekende belasting af. De uitkomst van die aftreksom vermindert u met de teruggaafdrempel (€ 545). Is het bedrag dat u overhoudt positief? Dit is het bedrag dat u terugkrijgt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.