U hebt in het middelingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt

Hebt u in het middelingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt? Volg dan de stappen van de berekening hieronder.

U hoeft uw eigen berekening niet mee te sturen met het formulier. Wij berekenen de teruggaaf voor u, zodat u precies krijgt waar u recht op heeft.

Berekening

Stap 1

Tel de belastbare inkomens uit het middelingstijdvak op. Dat zijn de inkomens uit werk en woning in box 1 op uw definitieve aanslagen. Is 1 van die inkomens negatief? Zet dan dat belastbaar inkomen op € 0.

De 3 inkomens samen zijn het totaal van uw belastbaar inkomen.

Stap 2

Reken zelf de verschuldigde belastingen over het middelingstijdvak uit. U neemt het belastbaar inkomen uit werk en woning. Hierover gaat u de verschuldigde belasting uitrekenen met de tabel Tarieven van de inkomstenbelasting box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Van de uitkomst van deze berekening trekt u het bedrag van de Tariefsaanpassing aftrekposten af. Dit bedrag staat op de achterkant van uw definitieve aanslagen.

De verschuldigde bedragen die u zelf hebt uitgerekend zijn samen het totaal aan verschuldigde belasting.

Let op!

Voor het jaar waarin u de AOW-leeftijd hebt bereikt en voor de jaren daarna, zal de verschuldigde belasting die u berekend hebt hoger zijn dan de belasting op uw belastingaanslag.

Stap 3

Deel het totaal van uw belastbaar inkomen uit stap 1 door 3. De uitkomst is uw gemiddelde belastbaar inkomen per jaar van het middelingstijdvak.

Dit heet het herrekend belastbaar inkomen.

Stap 4

Voor elk jaar van het middelingstijdvak berekent u over uw herrekend belastbaar inkomen de belasting alsof u nog niet de AOW-leeftijd hebt bereikt. Hiervoor gebruikt u de tabel Tarieven van de inkomstenbelasting box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt

Dit is uw herrekende belasting per jaar.

Stap 5

Tel de bedragen van de herrekende belastingen uit het middelingstijdvak op.

De uitkomst is het totaal aan herrekende belasting.

Stap 6

Trek van het totaal aan verschuldigde belasting uit stap 2 het totaal aan herrekende belasting af. De uitkomst vermindert u met de teruggaafdrempel (€ 545). Is het bedrag dat u overhoudt positief? Dan is dit het bedrag dat u terugkrijgt.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.