Hoe werkt middeling?

Bij middeling telt u de inkomens uit werk en woning van 3 aaneengesloten jaren op. De uitkomst deelt u daarna door 3. Over de uitkomst daarvan - het gemiddelde inkomen - berekent u per jaar opnieuw de belasting. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen? En is het verschil groter dan € 545? Dan kunt u belasting terugkrijgen. U komt daarvoor in aanmerking als u voldoet aan een aantal voorwaarden.

Schriftelijk verzoek

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u het formulier Verzoek om middeling invullen en indienen bij uw belastingkantoor. U kunt uw belasting- of douanekantoor vinden met behulp van het hulpmiddel Adressen belasting- en douanekantoren of u kunt kijken op uw definitieve aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.

In het formulier geeft u aan over welke 3 aaneengesloten kalenderjaren u wilt middelen. U zult zelf een berekening van de belastingteruggaaf moeten maken om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet. Deze berekening hoeft u niet mee te sturen met het formulier. Wij berekenen dit voor u, zodat u precies krijgt waar u recht op hebt.

Wanneer ontvangt u een uitspraak op uw verzoek?

Nadat u uw verzoek hebt gedaan, krijgt u binnen 8 weken van ons een uitspraak. U ontvangt deze digitaal in uw Berichtenbox op MijnOverheid en in Mijn Belastingdienst. U krijgt de uitspraak ook op papier. Als het ons niet lukt uw verzoek meteen te behandelen, laten we u dat snel weten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.