Teruggaaf door middeling berekenen

Als u sterk wisselende jaarinkomens hebt in 3 jaar, komt u misschien in aanmerking voor een teruggaaf door middeling. Bereken in 5 stappen of u in aanmerking komt voor een belastingteruggaaf.

Let op!

Vanaf 1 januari 2023 vervalt de middelingsregeling. Het laatste tijdvak waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024.

Middeling: belasting berekenen over het gemiddelde inkomen van 3 jaar

Middeling kan voordelig zijn als de belasting over het gemiddelde van 3 jaar lager is dan de belasting over de 3 losse jaarinkomens. Als u niet weet welke 3 jaren u het best kunt middelen, maakt u de berekening voor verschillende periodes van 3 jaar en kijkt u welke het voordeligst uitpakt. Bekijk wel eerst de voorwaarden voor middeling bij Mijn jaarinkomens verschillen: kan ik geld terugvragen door middeling?.

Wat hebt u nodig om de teruggaaf te berekenen?

De gegevens die u nodig hebt bij de berekening staan op uw aanslag inkomstenbelasting:

  • belastbaar inkomen uit werk en woning
  • inkomstenbelasting box 1
  • premie volksverzekeringen
  • tariefsaanpassing (vindt u dit niet terug op uw aanslag? Dan geldt dit niet voor u.)

Hebt u geen aanslag inkomstenbelasting?

Als u in een jaar een laag of geen inkomen had, hebt u misschien geen aangifte over dat jaar gedaan. Dan hebt u ook geen aanslag inkomstenbelasting. Maar dat kan juist een aantrekkelijk jaar zijn om mee te nemen in middeling. Neem het belastbaar inkomen uit box 1 van dat jaar. Het belastbaar inkomen staat op uw jaaropgaaf. Net zoals de eventuele ingehouden loonheffing. Als u besluit dit jaar mee te nemen in middeling, kunt u een verzoek krijgen om alsnog aangifte over dat jaar te doen.

Doe de berekening in 5 stappen

Let op!

Hebt u tijdens het middelingstijdvak de AOW-leeftijd bereikt? Gebruik dan het stappenplan voor die situatie.

Stap 1: totaal belastbaar inkomen berekenen

Tel uw belastbare inkomens van 3 aaneengesloten jaren bij elkaar op. Als uw inkomen negatief was, rekent u € 0.

Stap 2: gemiddeld belastbaar inkomen berekenen

Deel het totaal belastbaar inkomen (stap 1) door 3.

Stap 3: totaal betaalde belasting berekenen

Nu gaat u berekenen hoeveel belasting u hebt betaald.

Tel de inkomstenbelasting box 1 en de premie volksverzekeringen (zonder heffingskortingen) over de 3 aaneengesloten jaren bij elkaar op. Trek hiervan af het bedrag van de tariefsaanpassing aftrekposten. Op uw definitieve aanslagen staan alle bedragen die op u van
toepassing zijn. De bedragen samen vormen het totaal aan betaalde belasting.

Stap 4: herrekende belasting berekenen

Nu gaat u berekenen hoeveel belasting u betaalt als u uw inkomen middelt. Dit noemen we de herrekende belasting. Neem uw gemiddeld belastbaar inkomen uit stap 2 en kies uw situatie voor de juiste tabel en berekening van uw herrekende belasting:

Stap 5: teruggaaf

Trek nu de herrekende belasting af van de belasting die u betaald hebt. Is dit verschil meer dan het drempelbedrag van € 545? Dan krijgt u die meerwaarde terug. Als het verschil minder dan € 545 is, krijgt u helaas niets terug.

Volgens uw berekening krijgt u geld terug

Als u volgens uw berekening geld terugkrijgt, doe dan een verzoek middeling. U hoeft uw berekening niet mee te sturen.


Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.