Navordering of vermindering

Hebt u middelingsteruggaaf gekregen? En blijkt later dat het inkomen in box 1 (inkomen uit werk en woning) van 1 jaar of meer jaren uit het middelingstijdvak niet juist is vastgesteld? Dan corrigeren wij dat. U ontvangt dan een vermindering op uw definitieve aanslag (u krijgt geld terug) of u krijgt een navorderingsaanslag (u moet betalen).

Door deze correctie veranderen ook de gegevens waarop uw middeling is gebaseerd. Daarom berekenen wij de middeling opnieuw. Dat betekent andere bedragen voor:

  • de verschuldigde belasting
  • het te middelen inkomen
  • de herrekende belasting

Was de eerdere belastingteruggaaf te laag, dan betalen wij u het verschil uit. U krijgt dan een beschikking. Was die teruggaaf te hoog? Dan leggen wij voor het bedrag dat u teveel hebt ontvangen een navorderingsaanslag op.

Let op!

Een verhoging van uw daadwerkelijke inkomen in een jaar betekent niet automatisch dat u een lagere teruggaaf krijgt. Een verlaging van uw daadwerkelijke inkomen in een jaar leidt ook niet automatisch tot een hogere teruggaaf. De gevolgen zijn afhankelijk van het jaar dat wordt verhoogd of verlaagd.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.