Voorbeelden middelingsberekening na wijziging inkomen

In dit voorbeeld krijgt u een middelingsteruggaaf van € 5.581. Dat hebben wij als volgt berekend:

Te middelen inkomens over de jaren
2011 t/m 2013:

Jaar

Belastbaar inkomen in box 1

Verschuldigde belasting

2011

€ 100.000

€ 44.745

2012

€ 0

€ 0

2013

€ 20.000

€ 7.417

Totaal

€ 120.000

€ 52.162

Belasting na middeling van de inkomens:

Middelingstijdvak

Herrekende belastbare
inkomen in box 1

Herrekende belasting

2011

€ 40.000

€ 15.115

2012

€ 40.000

€ 15.105

2013

€ 40.000

€ 15.816

Totaal

€ 120.000

€ 46.036

Het bedrag van de middelingsteruggaaf is: 
€ 52.162 - € 46.036 - € 545 = € 5.581.

Voorbeeld vermindering:

Nadat de middelingsteruggaaf is verleend, blijkt dat het inkomen over het jaar 2013 te hoog is. U bent namelijk vergeten specifieke zorgkosten af te trekken. Het gaat om een bedrag van € 12.000. Wij verminderen daarom de aanslag van 2013 en stellen het belastbaar inkomen uit werk en woning over dat jaar vast op € 8.000. Daarover bent u € 2.960 belasting verschuldigd.

Wij berekenen uw middelingsteruggaaf als volgt opnieuw:

Te middelen inkomens over de jaren
2011 t/m 2013:

Jaar

Belastbaar inkomen in box 1

Verschuldigde belasting

2011

€ 100.000

€ 44.745

2012

€ 0

€ 0

2013

€ 8.000

€ 2.960

Totaal

€ 108.000

€ 47.705

Belasting na middeling van de inkomens:

Middelingstijdvak

Herrekende belastbare
inkomen in box 1

Herrekende belasting

2011

€ 36.000

€ 13.435

2012

€ 36.000

€ 13.425

2013

€ 36.000

€ 14.136

Totaal

€ 108.000

€ 40.998

Het bedrag van de middelingsteruggaaf is: 
€ 47.705 - € 40.998 - € 545 = € 6.162. Het bedrag was € 5.581. De eerder verleende middelingsteruggaaf is € 581 te laag (€ 6.162 - € 5.581). Wij betalen deze € 581 aan u uit.

Voorbeeld navordering:

Nadat de middelingsteruggaaf is verleend, blijkt dat het inkomen over 2012 te laag is. U hebt namelijk ten onrechte de afkoopsom van € 24.000 van een lijfrenteverzekering niet aangegeven. Wij stellen uw belastbaar inkomen daarom vast op € 24.000 en leggen hiervoor een navorderingsaanslag op. De verschuldigde belasting bedraagt dan € 8.391.

Wij berekenen uw middelingsteruggaaf als volgt opnieuw:

Te middelen inkomens over de jaren
2011 t/m 2013:

Jaar

Belastbaar inkomen in box 1

Verschuldigde belasting

2011

€ 100.000

€ 44.745

2012

€  24.000

€  8.391

2013

€  20.000

€  7.417

Totaal

€ 144.000

€ 60.533

Belasting na middeling van inkomens:

Middelingstijdvak

Herrekende belastbare
inkomen in box 1

Herrekende belasting

2011

€ 48.000

€ 18.457

2012

€ 48.000

€ 18.465

2013

€ 48.000

€ 19.176

Totaal

€ 144.000

€ 56.098

Het bedrag van de middelingsteruggaaf is: 
€ 60.533 - € 56.098 - € 545 = € 4.435. Het bedrag was € 5.581. De eerder verleende middelingsteruggaaf is € 1.146 te hoog (€ 5.581 - € 4.435). U moet deze € 1.146 aan ons terugbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.