Welke gegevens hebt u nodig bij de berekening?

Bij de berekening van de middelingsteruggaaf hebt u de gegevens nodig van het middelingstijdvak. Gebruik daarbij altijd de laatst opgelegde definitieve aanslagen van die jaren. U vindt de gegevens op de achterkant van uw aanslag bij:

  • inkomstenbelasting box 1
  • premie volksverzekeringen

De gegevens die u nodig hebt bij de berekening zijn de bedragen van uw:

Let op!

Als u over een jaar van het middelingstijdvak geen aangifte hebt gedaan, moet u eerst uw belastbaar inkomen in box 1 bepalen. Vervolgens berekent u het bedrag van de verschuldigde belasting met de tabel Tarieven voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt of de tabel Tarieven voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.