Ik woon/werk in het buitenland, kan ik ook geld terugvragen?

U kunt een middelingsverzoek doen als u over alle 3 de middelingsjaren kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent. In uw aangifte inkomstenbelasting moet daarvoor staan dat u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent én u moet over dat belastingjaar een inkomensverklaring hebben ingestuurd. Dan kunt u gelijk een verzoek om middeling indienen.

Is dit niet het geval, dan zijn er 2 situaties mogelijk.

1. In uw aangifte inkomstenbelasting staat dat u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, maar u hebt géén inkomensverklaring ingestuurd.

U moet het volgende doen:

  • Stuur een brief naar uw eigen belastingkantoor met het verzoek om uw aanslag te herzien/wijzigen/veranderen. Het adres van uw belastingkantoor staat op de laatste aanslag die u hebt gekregen.
  • Stuur alsnog een inkomensverklaring in.

2. In uw aangifte inkomstenbelasting staat dat u geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, maar u bent het daar niet mee eens.

U moet het volgende doen:

  • Kijk of u uw aangifte nog kunt wijzigen of dat u bezwaar moet maken.
  • Stuur een inkomensverklaring in.

Zodra uw aanslag is aangepast, kunt u uw verzoek om middeling indienen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.