Ik stop met werken

Als u stopt met werken, bijvoorbeeld omdat u met pensioen gaat of omdat u werkloos bent geworden, dan heeft dat gevolgen voor uw belasting en toeslagen. Controleer wat het voor uw persoonlijke situatie betekent als u stopt met werken en wat u moet doen.

Wat is uw situatie?

Wat moet u doen?

Meer informatie

Ik ga met pensioen

Als u met pensioen gaat, heeft dat gevolgen voor uw inkomen. Lees wat dat voor u betekent.

Doordat uw inkomen verandert, kunt u misschien gebruikmaken van de middelingsregeling voor sterk wisselende inkomens.

Als uw inkomen verandert, heeft dat ook gevolgen voor uw toeslagen. Geef een wijziging van uw inkomen binnen 4 weken aan ons door met Mijn toeslagen.

Ik ben werkloos geworden

Als uw inkomen daalt door uw werkloosheid, kan dat gevolgen hebben voor uw belasting en uw toeslagen. Hebt u een voorlopige aanslag? Geef uw gewijzigde inkomen aan ons door.

Hebt u een toeslag? Geef dan uw gewijzigde inkomen binnen 4 weken aan ons door met Mijn toeslagen.

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Als uw kind naar de kinderopvang blijft gaan, hebt u misschien nog recht op een aantal maanden kinderopvangtoeslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.