Bruto- en nettoloon

Nettoloon

Nettoloon is het bedrag dat je krijgt uitbetaald op je bankrekening. Je werkgever heeft hierover al belasting ingehouden.

Brutoloon

Brutoloon is het totale bedrag van je loon. Je werkgever houdt hierover belasting in. Ook betaalt hij premies voor (sociale) verzekeringen, zoals voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. En tot en met 2012 houdt hij vanaf je 18e ook de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in op je loon. Brutoloon is dus eigenlijk je nettoloon plus alle belasting en premies.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.