Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking

Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking zijn bijvoorbeeld:

 • pensioen en wachtgeld
 • VUT-, AOW-, Anw-, WW-, WAO-, WIA-, Waz-, IOAW-, en IOAZ-uitkeringen
 • ontslaguitkering
 • transitievergoeding
 • uitkering uit de levensloopregeling bij 61 jaar of ouder
 • uitkeringen Wet werk en bijstand (Wwb)
 • uitkeringen Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
 • andere uitkeringen door arbeidsongeschiktheid en uitkeringen uit verplichte beroepspensioenregelingen
 • lijfrente uitkeringen die onder de loonheffing vallen
 • invaliditeitspensioen
 • nabestaandenpensioen
 • alimentatie voor uzelf die u via de Sociale Dienst hebt ontvangen
 • premies voor werkaanvaarding
 • afkoopsommen van pensioen
 • afkoopsommen van oud-regime-lijfrenten. Dit zijn lijfrenten die zijn afgesloten:
  • vóór 16 oktober 1990
   De premie mag daarna niet zijn verhoogd, behalve als dat mogelijk was door een clausule in die polis.
  • op 16 oktober 1990 of later, maar uiterlijk op 31 december 1991 en waarvoor na 31 december 1991 geen premie is betaald
 • afkoopsommen van overige lijfrenten als die in 2018 niet meer zijn dan € 4.351 (in 2017 € 4.316 )
  Als het bedrag van de afkoopsom in 2018 meer is dan € 4.351 (in 2017 € 4.316), geeft u dit aan bij 'Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen'. Over afkoopsommen in 2018 van meer dan € 4.351 (in 2017 € 4.316) moet u meestal revisierente betalen.
 • periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of een ongeval, afkomstig van een verzekeraar en waarop loonheffing is ingehouden
 • een pensioen van een internationale organisatie (behalve van de Europese Unie)
 • Negatief loon

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.