Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking

Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking zijn bijvoorbeeld:

  • pensioen en wachtgeld
  • VUT-, AOW-, Anw-, WW-, WAO-, WIA-, Waz-, IOAW-, en IOAZ-uitkeringen
  • ontslaguitkering
  • transitievergoeding
  • uitkering uit de levensloopregeling bij 61 jaar of ouder
  • uitkeringen Participatiewet, zoals een bijstandsuitkering of AIO-aanvulling
  • uitkeringen Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
  • andere uitkeringen door arbeidsongeschiktheid en uitkeringen uit verplichte beroepspensioenregelingen
  • lijfrente uitkeringen die onder de loonheffing vallen
  • invaliditeitspensioen
  • nabestaandenpensioen
  • alimentatie voor uzelf die u via de Sociale Dienst hebt ontvangen
  • premies voor werkaanvaarding
  • afkoopsommen van pensioen
  • afkoopsommen van oud-regime-lijfrenten. Dit zijn lijfrenten die zijn afgesloten:
    • vóór 16 oktober 1990
      De premie mag daarna niet zijn verhoogd, behalve als dat mogelijk was door een clausule in die polis.
    • op 16 oktober 1990 of later, maar uiterlijk op 31 december 1991 en waarvoor na 31 december 1991 geen premie is betaald
  • afkoopsommen van overige lijfrenten als die in 2020 niet meer zijn dan € 4.475 (in 2019: € 4.404)
    Als het bedrag van de afkoopsom in 2020 € 4.475 of meer is (in 2019: € 4.404), geeft u dit aan bij 'Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen'. Meestal betaalt u over deze bedragen dus revisierente.
  • periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of een ongeval, afkomstig van een verzekeraar en waarop loonheffing is ingehouden
  • een pensioen van een internationale organisatie (behalve van de Europese Unie)
  • Negatief loon

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.