Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking

Inkomsten uit vroegere dienstbetrekking zijn bijvoorbeeld:

 • pensioen en wachtgeld
 • VUT-, AOW-, Anw-, WW-, WAO-, WIA-, Waz-, IOAW-, en IOAZ-uitkeringen
 • ontslaguitkering
 • transitievergoeding
 • uitkering uit de levensloopregeling bij 61 jaar of ouder
 • uitkeringen Participatiewet, zoals een bijstandsuitkering of AIO-aanvulling
 • uitkeringen Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
 • andere uitkeringen door arbeidsongeschiktheid en uitkeringen uit verplichte beroepspensioenregelingen
 • lijfrente uitkeringen die onder de loonheffing vallen
 • invaliditeitspensioen
 • nabestaandenpensioen
 • alimentatie voor uzelf die u via de Sociale Dienst hebt ontvangen
 • premies voor werkaanvaarding
 • afkoopsommen van pensioen
 • afkoopsommen van oud-regime-lijfrenten. Dit zijn lijfrenten die zijn afgesloten:
  • vóór 16 oktober 1990
   De premie mag daarna niet zijn verhoogd, behalve als dat mogelijk was door een clausule in die polis.
  • op 16 oktober 1990 of later, maar uiterlijk op 31 december 1991 en waarvoor na 31 december 1991 geen premie is betaald
 • afkoopsommen van overige lijfrenten als die in 2022 niet meer zijn dan € 4.607 (in 2021 € 4.547 en in 2020 € 4.475)
  Als het bedrag van de afkoopsom in 2022 € 4.607 of meer is (in 2021 € 4.547 en in 2020 € 4.475), geeft u dit aan bij 'Afkoopsommen lijfrente waarover u revisierente moet betalen'. Meestal betaalt u over deze bedragen dus revisierente.
 • periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of een ongeval, afkomstig van een verzekeraar en waarop loonheffing is ingehouden
 • een pensioen van een internationale organisatie (behalve van de Europese Unie)
 • Negatief loon

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.