Wat gebeurt er met mijn AOW als ik mijn belastingen niet betaal?

Dan kan u worden gekort op uw AOW.

Hoe zit dat?

Over uw inkomen betaalt u inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Meestal doet u dit via uw loonstrook. Als u aangifte hebt gedaan, en u moet bijbetalen, dan betaalt u dit via uw aanslag.

Onder de volksverzekeringen valt ook de AOW. Zodra u de AOW-leeftijd bereikt, krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uw AOW. Betaalt u uw aanslag niet? Dan kan u worden gekort op uw AOW.

Schuldig nalatig

Betaalt u uw belasting en premie niet, of niet helemaal? Dan melden we dat aan de SVB. De SVB zal vervolgens beoordelen of u hieraan schuldig bent. Zij kunnen u dan ‘schuldig nalatig’ verklaren. U bent schuldig nalatig als u er zelf verantwoordelijk voor bent dat u de AOW-premie niet hebt betaald. U krijgt dan vanaf uw AOW-leeftijd minder AOW.

Alsnog betalen

Hebt u een brief van de SVB gekregen waarin staat dat u schuldig nalatig bent verklaard? Dan staat daar een uiterste betaaldatum in. Als u de openstaande belastingaanslagen (inclusief extra kosten) voor die datum alsnog betaalt, dan voorkomt u dat u later wordt gekort op uw AOW.

Hebt u vragen over het schuldig nalatig verklaren en de gevolgen daarvan voor uw AOW? Neem dan contact op met de SVB.

Wilt u meer weten over de hoogte van uw schuld? Bel dan de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.