Hoeveel premies en stortingen mag u aftrekken?

U mag alleen een bedrag aftrekken voor premies of stortingen voor lijfrente als u een pensioentekort hebt. U hebt bijvoorbeeld een pensioentekort als u in het buitenland hebt gewerkt en over deze periode geen pensioen hebt opgebouwd. Maar u kunt ook een pensioentekort hebben terwijl u in Nederland in loondienst bent.

De hoogte van uw pensioentekort bepaalt hoeveel premies of stortingen u kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Let op!

U bent niet verplicht om de premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrenterekening of beleggingsrecht af te trekken. U betaalt wel belasting in box 1 over de uitkeringen of afkoopsommen daarvan. In bepaalde gevallen mag u de premies die u niet hebt afgetrokken, alsnog verrekenen. Dit noemen wij de (beperkte) saldomethode.

Jaarruimte

Het bedrag aan premies en stortingen dat u maximaal mag aftrekken in een bepaald jaar, noemen wij jaarruimte. U hebt jaarruimte als u in het kalenderjaar ervoor een pensioentekort had.

Voorbeeld

Hebt u dit jaar een pensioentekort van € 1.555? Dan hebt u volgend jaar een jaarruimte van € 1.555 en mag u tot maximaal dit bedrag aan premies en stortingen aftrekken in uw belastingaangifte.

Let op!

Hebt u op 1 januari de AOW-leeftijd? Dan kunt u vanaf dat jaar geen gebruik meer maken van de jaarruimte maar nog wel van de reserveringsruimte.

Reserveringsruimte

Kunt u niet het volledige bedrag van uw jaarruimte gebruiken omdat u minder hebt betaald aan premies en stortingen? Dan kunt u dit restant in een later jaar alsnog gebruiken. Wij noemen het bedrag aan jaarruimte dat u in een later jaar gebruikt de reserveringsruimte.

Voorbeeld


Uw jaarruimte is dit jaar € 1.555. U hebt € 1.500 betaald aan premies voor een lijfrenteverzekering. U mag dan dit jaar € 1.500 aan premies aftrekken. U mag in een later jaar de overige € 55 aan premies aftrekken. U hebt uit het huidige jaar dus een reserveringsruimte van € 55.

Aan de reserveringsruimte zit een maximum. U mag nooit meer aftrekken dan dit maximum. Het Hulpmiddel Lijfrentepremie vanaf 2016 geeft aan wat u maximaal mag aftrekken aan reserveringsruimte.

Hoe lang  kunt  u de reserveringsruimte gebruiken?

Uw reserveringsruimte blijft 7 jaar bestaan. Na deze periode vervalt het bedrag dat u nog had mogen aftrekken voor het oudste jaar.

Voorbeeld

In 2019 kunt u gebruik maken van uw reserveringsruimte uit 2011 tot en met 2018. In 2020 vervalt de reserveringsruimte die u nog uit 2011 over zou hebben.

Hebt u zowel reserveringsruimte als jaarruimte? Gebruik dan eerst uw reserveringsruimte voordat deze vervalt.

Maximumbedrag voor alle lijfrenteproducten samen

Het bedrag dat u maximaal mag aftrekken geldt voor al uw lijfrenteproducten samen.

Voorbeeld

Uw jaarruimte in 2019 is € 1.600 en u hebt geen reserveringsruimte. U hebt in 2019 € 1.500 betaald aan premies voor een lijfrenteverzekering en voor € 500 gestort op een lijfrenterekening. U hebt dus totaal € 2.000 betaald voor lijfrenten. 

U mag met gebruik van uw jaarruimte maximaal € 1.600 aftrekken van uw inkomen in box 1. De overige € 400 mag u niet aftrekken in uw belastingaangifte. Niet in 2019, en ook niet in een later jaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.