Hoeveel premies en stortingen mag u aftrekken?

U mag voor premies of stortingen voor lijfrente alleen een bedrag aftrekken als u een pensioentekort hebt. Een pensioentekort hebt u bijvoorbeeld als u in het buitenland hebt gewerkt en over deze periode geen pensioen hebt opgebouwd. Maar u kunt ook een pensioentekort hebben terwijl u in Nederland in loondienst bent.

Met uw pensioentekort wordt rekening gehouden in de berekening van uw zogenoemde 'jaar- en reserveringsruimte'. De hoogte hiervan bepaalt hoeveel premies of stortingen u mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Let op!

U bent niet verplicht om de premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrenterekening of -beleggingsrecht af te trekken. Maar u betaalt wél belasting over de uitkeringen of afkoopsommen daarvan. Hebt u niet alle premies en stortingen afgetrokken? Dan mogen die bedragen vaak alsnog worden verrekend met uw lijfrente-uitkering. Daarbij moet rekening worden houden met een maximumbedrag per jaar voor niet afgetrokken premies en stortingen. De verrekening gebeurt op verzoek in de loonbelasting als de lijfrente wordt uitgekeerd of afgekocht. Of als dat niet is gebeurd, doet u de verrekening zelf in uw aangifte inkomstenbelasting. Dit noemen wij de saldomethode.

Jaarruimte

U mag in een jaar premies en stortingen voor lijfrente aftrekken als u het jaar ervoor een pensioentekort had. Dit noemen wij de jaarruimte. De jaarruimte 2019 hangt dus af van uw situatie in 2018.

Uw jaarruimte berekent u met het Hulpmiddel Lijfrentepremie vanaf 2016.

Let op!

Bent u geboren vóór 1 september 1952? Dan kunt u geen gebruik meer maken van de jaarruimte. Maar misschien nog wel van de reserveringsruimte.

Reserveringsruimte

Kunt u uw jaarruimte niet helemaal gebruiken, omdat u in het betreffende jaar minder premies en stortingen hebt betaald? Dan kunt u dit restant van de jaarruimte later alsnog aftrekken. Het totaalbedrag van alle jaarruimten die u niet hebt kunnen gebruiken, vormt uw 'reserveringsruimte'.

Voorbeeld


Uw jaarruimte is in 2019  € 1.555. U hebt in 2019 € 1.500 betaald aan premies voor een lijfrenteverzekering.

U mag in 2019 € 1.500 aan premies aftrekken. De € 55 die u niet kan gebruiken, neemt u mee in de berekening van uw reserveringsruimte over een later jaar.

Voor de reserveringsruimte geldt een maximum. U mag nooit meer aftrekken dan dit maximum. Het Hulpmiddel Lijfrentepremie vanaf 2016 berekent wat uw maximale reserveringsruimte is.

Maximumbedrag voor alle lijfrenteproducten samen

Het bedrag dat u maximaal mag aftrekken, geldt voor al uw lijfrenteproducten samen.

Voorbeeld

Uw jaarruimte in 2019 is € 1.600 en u hebt geen reserveringsruimte. U hebt in 2019 € 1.500 betaald aan premies voor een lijfrenteverzekering en € 500 gestort op een lijfrenterekening. U hebt dus totaal € 2.000 betaald voor lijfrenten. 

U mag met gebruik van uw jaarruimte maximaal € 1.600 aftrekken van uw inkomen in box 1. De overige € 400 mag u niet aftrekken in uw belastingaangifte. Niet in 2019, en ook niet in een later jaar.

Hoe lang kunt u de reserveringsruimte gebruiken?

De jaarruimte die u niet hebt gebruikt, kunt u nog in de 7 jaar erna gebruiken in uw reserveringsruimte. Hebt u zowel jaarruimte als reserveringsruimte? Gebruik dan eerst uw reserveringsruimte. Zo voorkomt u dat eerder niet gebruikte jaarruimte verloren gaat.

Voorbeeld

In 2019 kunt u in uw reserveringsruimte gebruikmaken van uw niet eerder gebruikte jaarruimtes uit 2012 tot en met 2018. In 2020 vervalt eventuele niet gebruikte jaarruimte uit 2012.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.