Premies lijfrente voor een meerderjarig invalide (klein)kind

Hebt u premies betaald voor lijfrenten die in de toekomst zullen uitkeren aan uw meerderjarig invalide (klein)kind? Dan kunt u deze premies aftrekken als de uitkeringen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De uitkeringen zijn bestemd voor het levensonderhoud van het (klein)kind overeenkomstig met zijn plaats in de samenleving.
  • De uitkeringen eindigen uitsluitend bij het overlijden van het (klein)kind.

U mag de premies ook aftrekken als u deze betaalt voor een (klein)kind dat op het tijdstip van de premiebetaling (nog) niet invalide is, maar dit, gelet op de medische prognose, wel zal zijn op de datum waarop de uitkering ingaat.
 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.