Sparen voor extra inkomen

Wilt u extra inkomen als u met pensioen gaat? Of als u arbeidsongeschikt wordt? Of wilt u dat uw nabestaanden na uw overlijden extra inkomsten hebben? Dan kunt u hiervoor op verschillende manieren fiscaal voordelig sparen. Hebt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een lijfrenteverzekering , een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht? Of betaalt u lijfrentepremies voor een invalide (klein)kind? Dan kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u moet betalen of terugkrijgt.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die u afsluit om inkomsten te hebben als u ziek of invalide wordt of een ongeval krijgt.

Lees verder over...

Wat is een lijfrente?

Een lijfrente is inkomen dat u periodiek krijgt vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. U kunt zich hiervoor verzekeren via een lijfrenteverzekering. U kunt ook hiervoor sparen via een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Lees verder over...

Premies en stortingen voor een lijfrente

Betaalt u premies voor een lijfrenteverzekering? Of doet u stortingen op een lijfrenterekening of –beleggingsrecht? Dan mag u deze onder bepaalde voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Lees verder over...

U krijgt een uitkering uit een lijfrente

Gaat de uitkering van een lijfrente in? Dan moet u meestal belasting betalen over deze uitkering.

Lees verder over...

U koopt uw lijfrente af

Ontvangt u een afkoopsom van uw lijfrente van een verzekeraar, bank of andere financiële instelling? Dan moet u over deze afkoopsom inkomstenbelasting betalen. Er zijn situaties die wij behandelen alsof u uw lijfrente afkoopt. Bijvoorbeeld als u uw lijfrente aan iemand anders schenkt of een deel van uw lijfrentetegoed opneemt. Ook dan moet u inkomstenbelasting betalen.

Lees verder over...

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.