U koopt uw lijfrente af

Ontvangt u een afkoopsom van een verzekeraar, bank, beleggingsonderneming of beheerder van een beleggingsinstelling? Of neemt u (een deel van) uw tegoed uit een lijfrenterekening of -beleggingsrecht op? Dan moet u hierover inkomstenbelasting betalen. Ook moet u meestal revisierente betalen.

Belasting betalen over de afkoopsom

Als u een lijfrenteverzekering afkoopt of tegoed opneemt van een lijfrenterekening of -beleggingsrecht, moet u hierover inkomstenbelasting betalen. Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van uw situatie.

Situaties gelijk aan afkoop

Sommige situaties stellen wij gelijk aan afkoop van een lijfrenteverzekering, -rekening of -beleggingsrecht. U betaalt in deze gevallen dus ook inkomstenbelasting en meestal revisierente.

Revisierente

Als u een lijfrenteverzekering, -rekening of -beleggingsrecht afkoopt, moet u meestal revisierente betalen. Of u revisierente moet betalen, hangt onder andere af van de hoogte van de afkoopsom. U moet bij uw aangifte inkomstenbelasting zelf rekening houden met de revisierente.

Regeling afkoop kleine lijfrenten

Is de afkoopsom van uw lijfrente lager dan een bepaald bedrag of minder? Dan kan uw lijfrente onder de regeling afkoop kleine lijfrente vallen. U betaalt over de afkoop van deze lijfrenten minder belasting en geen revisierente.

Regeling afkoop bij arbeidsongeschiktheid

Hebt u een lijfrente? En bent u arbeidsongeschikt geworden? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden uw lijfrente afkopen. U betaalt dan wel belasting over de afkoopsom maar dan geen revisierente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.