Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid

Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kunt u uw lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht (gedeeltelijk) afkopen zonder dat u daarover revisierente betaalt. Dat is mogelijk als u verwacht dat u na afkoop nog ten minste 12 maanden arbeidsongeschikt bent.

De voorwaarden voor afkoop zijn:

  • U hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt op het moment van afkoop.
  • Het bedrag dat u uit de lijfrente opneemt, mag in 2020 niet hoger zijn dan € 41.791. In 2019 is dat € 41.132 en in 2018 € 40.644.
    Neem contact op met uw Belastingkantoor als u meer opneemt.
  • U moet een verklaring hebben van een arts waaruit blijkt dat u de komende 12 maanden niet in staat bent uw hoofdberoep of hoofdwerkzaamheid volledig uit te oefenen.
    Onder 'hoofdberoep of hoofdwerkzaamheid' verstaan we het beroep of de werkzaamheid waarmee u ten minste 70% verdient van uw totale inkomen. Als u deze verklaring naar de verzekeraar of bank opstuurt vóórdat u de afkoopsom ontvangt, kan de verzekeraar of bank daarmee rekening houden bij de inhouding van de loonheffingen.
  • Of u kunt aantonen dat u een periodieke uitkering uit arbeidsongeschiktheid ontvangt of binnenkort gaat ontvangen. Het maakt hierbij niet uit of u deze uitkering krijgt van een uitkeringsinstantie of van een zelf afgesloten verzekering. U moet dit aangeven bij de verzekeraar, bank, beleggingsonderneming of beheerder van een beleggingsinstelling waar uw lijfrente loopt.

De afkoop geeft u in uw aangifte inkomstenbelasting aan bij lijfrente-uitkering of afkoopsom.
 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.