Belasting betalen over een afkoopsom

Als u een lijfrenteverzekering afkoopt of tegoed opneemt uit een lijfrenterekening of -beleggingsrecht, moet u hierover inkomstenbelasting betalen. Uw uitkeringsinstantie houdt hiervoor loonheffing in op (een deel van) de afkoopsom. Over welk bedrag u belasting betaalt, is afhankelijk van of u de premies en stortingen hebt afgetrokken.

Let op!

Naast de belasting die u betaalt over de afkoopsom, moet u meestal ook revisierente betalen.

U hebt alle premies en stortingen afgetrokken

Als u alle premies en stortingen hebt afgetrokken is de volledige afkoopsom belast. U kunt in uw aangifte inkomstenbelasting de gegevens overnemen van uw jaaropgaaf.

U hebt niet alle premies en stortingen afgetrokken

U betaalt alleen belasting over de afkoopsom min de premies en stortingen die u niet hebt afgetrokken. U moet hierbij rekening houden met het maximumbedrag voor niet-afgetrokken premies en stortingen.

Het deel van de afkoopsom dat niet belast is, hoeft u ook niet aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting.

Hebt u een 'Verklaring niet-afgetrokken premies en bedragen' naar uw uitkeringsinstantie gestuurd? Dan houdt deze al rekening met uw niet-afgetrokken premies en stortingen. U kunt in dat geval de gegevens van uw jaaropgaaf overnemen in uw aangifte.

U koopt een kleine lijfrente af

Valt uw lijfrente onder de regeling afkoop kleine lijfrenten? Dan betaalt u over de afkoopsom alleen belasting en premie volksverzekeringen. U betaalt over deze afkoopsom geen revisierente.Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.