Regeling afkoop kleine lijfrenten

Koopt u een lijfrente af en is de afkoopsom die u ontvangt minder dan een bepaald bedrag? Dan valt uw lijfrente onder de regeling afkoop kleine lijfrenten.

Dit betekent dat u:

  • over de afkoopsom alleen belasting betaalt
  • geen revisierente betaalt

Tabel afkoop kleine lijfrente

Jaar

Afkoopsom is niet meer dan

2019

€ 4.404

2018

€ 4.351

2017

€ 4.317

Wanneer is de regeling afkoop kleine lijfrenten niet van toepassing?

Soms is de afkoopsom op uw jaaropgaaf lager dan het bedrag in de tabel, maar is de regeling afkoop kleine lijfrenten niet van toepassing. Het gaat om de volgende 3 situaties:

  • Bij uw verzekeraar, bank, beleggingsonderneming of beheerder van een beleggingsinstelling liepen op het moment van afkoop nog 1 of meer lijfrenten. Voor de beoordeling of de regeling afkoop kleine lijfrenten van toepassing is, moet u de waarde van die andere lijfrente(n) bij uw afkoopsom optellen. U telt alleen de andere lijfrenten mee waarvan de uitkeringen nog niet waren ingegaan.
  • Uw lijfrente was al ingegaan en u had al eerder een uitkering ontvangen van uw verzekeraar, bank, beleggingsonderneming of beheerder van een beleggingsinstelling.
  • Het bedrag op uw jaaropgaaf is lager dan het bedrag in de tabel, maar de afkoopsom zelf was meer dan dit bedrag. Dit komt omdat de verzekeraar, bank, beleggingsonderneming of beheerder van een beleggingsinstelling voor de loonheffing de afkoopsom heeft verminderd met de premies en stortingen die u niet hebt afgetrokken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.