Wanneer moet u revisierente betalen?

In de volgende situaties hebt u achteraf gezien te weinig belasting betaald en moet u revisierente betalen.

U moet zelf de revisierente berekenen en in uw aangifte inkomstenbelasting aangeven.

Wanneer betaalt u geen revisierente?

U betaalt nooit revisierente over een afkoopsom van een oud-regime-lijfrente. Dit zijn lijfrenten die zijn afgesloten:

  • vóór 16 oktober 1990
    De premie mag daarna niet zijn verhoogd, behalve als dat mogelijk was door een clausule in die polis.
  • op 16 oktober 1990 of later, maar uiterlijk op 31 december 1991, en waarvoor na 31 december 1991 geen premie is betaald

U betaalt ook geen revisierente bij afkoop bij langdurige arbeidsongeschiktheid of als uw lijfrente onder de regeling afkoop kleine lijfrenten valt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.