Wijziging regels afkoop van lijfrente

In 2015 zijn de regels gewijzigd voor het bedrag dat u moet invullen bij afkoop van een lijfrente.

Tot en met de aangifte inkomstenbelasting over 2014 moest u in uw aangifte het totaalbedrag invullen van de premies of stortingen, ook al was dit bedrag hoger dan de afkoopsom die u in werkelijkheid kreeg. Deze regeling is met terugwerkende kracht aangepast, zodat u altijd het bedrag van uw afkoopsom moet invullen.

Hebt u in een eerdere aangifte een te hoog bedrag ingevuld, omdat u meer premies of stortingen hebt betaald en afgetrokken dan u aan afkoopsom kreeg? Dan is het in uw voordeel om deze aangifte te laten wijzigen vanwege deze nieuwe regeling.  U kunt daarvoor een verzoek doen om ambtshalve vermindering. Uw verzoek moet wel op tijd bij ons binnen zijn.

Aangiftejaar

Uw verzoek moet uiterlijk binnen zijn op:

2013

31 december 2018

2014

31 december 2019

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.