U hebt niet alle premies of stortingen afgetrokken

Hebt u premies betaald of stortingen gedaan voor een lijfrenteverzekering, -rekening of beleggingsrecht? En hebt u  niet alle premies of stortingen afgetrokken? Dan hoeft u niet over het hele bedrag van uw lijfrente-uitkering inkomstenbelasting te betalen. U betaalt pas belasting over de uitkeringen als deze in totaal hoger zijn dan het bedrag van de premies of stortingen die u niet hebt afgetrokken.

Het makkelijkste is om uw verzekeraar, bank, beleggingsonderneming of beheerder van een beleggingsinstelling te vragen om rekening te houden met de niet-afgetrokken premies. U kunt hier echter ook zelf rekening mee houden wanneer u aangifte inkomstenbelasting doet.

U vraagt uw uitkeringsinstantie om rekening te houden met niet-afgetrokken premies

U kunt uw verzekeraar, bank, beleggingsonderneming of beheerder van een beleggingsinstelling vragen om rekening te houden met premies en stortingen die u niet hebt afgetrokken. Hiervoor vraagt u bij ons een Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen (ook wel saldoverklaring) aan. Als u deze verklaring aan uw verzekeraar, bank of beheerder van een beleggingsinstelling stuurt, houdt deze bij de berekening van de loonheffing al rekening met de premies of stortingen die u niet hebt afgetrokken. In dit geval kunt u de gegevens van uw jaaropgaaf overnemen in uw aangifte inkomstenbelasting.

U houdt zelf rekening met niet-afgetrokken premies

Als u zelf rekening houdt met niet-afgetrokken premies en stortingen, berekent u hoeveel van de uitkering niet belast is. Hiervoor vraagt u bij ons een Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen (ook wel saldoverklaring) aan. U moet hierbij rekening houden met het maximumbedrag voor niet-afgetrokken premies en stortingen.

Het deel van de uitkering dat niet belast is, hoeft u ook niet aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voorbeeld

U betaalt in de jaren 2008 tot en met 2019 jaarlijks € 2.000 premie en trekt deze premies niet af. De uitkering is € 2.200 per jaar en gaat in het jaar 2020 in.

In dit geval worden de uitkeringen belast op het moment dat zij hoger worden dan het bedrag van € 24.000 (12 x € 2.000). De uitkeringen worden dan de 1e 10 jaar niet belast, omdat het bedrag van de uitkering dan totaal € 22.000 (10 x € 2.200) is.

Van de uitkeringen in het 11e jaar wordt € 2.000 (€ 24.000 - € 22.000) niet belast. Over de overige € 200 (€ 2.200 - € 2.000) moet u wel belasting betalen. U geeft in het 11e jaar dus € 200 aan in uw aangifte als uitkering uit uw lijfrente.

Vanaf het 12e jaar is de uitkering uit uw lijfrente volledig belast en vult u deze volledig in uw aangifte in.

Bewijs dat u betaalde premies niet hebt afgetrokken

Als wij daar om vragen, moet u zelf aannemelijk maken dat u premies of stortingen (gedeeltelijk) niet hebt afgetrokken. Wij kunnen u daarbij helpen omdat wij uw aangiftegegevens hebben vanaf 2006.

Hebt u in 2005 of eerder premies en stortingen niet afgetrokken? Dan kunt u dit bijvoorbeeld aantonen met kopieën van uw aangifte en de aanslag over het betreffende jaar.
 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.