Maximumbedrag niet-afgetrokken premies en stortingen

Houdt u zelf rekening met niet-afgetrokken premies en stortingen voor een lijfrenteverzekering, -rekening of - beleggingsrecht? Dan moet u daarbij ook rekening houden met een maximum bedrag per jaar. Hoe hoog dit bedrag is, is afhankelijk van het jaar waarin u de premies hebt betaald en wanneer uw lijfrente is afgesloten.

U hebt premies en stortingen in 2009 of eerder niet afgetrokken

Hebt u in 2009 of eerder premies of stortingen (gedeeltelijk) niet afgetrokken? Dan mag u over deze jaren alle niet-afgetrokken premies en stortingen  meerekenen. Voor deze premies geldt geen maximumbedrag.

U hebt premies en stortingen in 2010 of later niet afgetrokken

Hebt u met ingang van 2010 premies of stortingen (gedeeltelijk) niet afgetrokken? Dan mag u bij het berekenen van de belasting over de uitkeringen rekening houden met maximaal € 2.269 niet-afgetrokken premies of stortingen per jaar. Dit bedrag geldt voor alle lijfrenteverzekeringen, -spaarrekeningen en -beleggingsrechten samen.

Uitzondering: Uw lijfrente is afgesloten vóór 14 september 1999

Als uw lijfrenteverzekering is afgesloten vóór 14 september 1999, geldt het maximale bedrag van € 2.269 voor iedere lijfrente afzonderlijk. De premie voor die lijfrenteverzekering mag dan na 13 september 1999 niet zijn verhoogd, behalve als dat is gebeurd op grond van een optieclausule.

Voorbeeld 1

U hebt een lijfrenteverzekering die is afgesloten vóór 14 september 1999. Daarnaast hebt u een lijfrentespaarrekening die u hebt geopend in 2009. Voor de lijfrenteverzekering betaalt u jaarlijks € 3.000 aan premie. Op de lijfrentespaarrekening stort u jaarlijks € 4.000. In 2009 en 2010 hebt u de premies en stortingen niet afgetrokken. Bij het berekenen van de belasting over de uitkeringen wordt  dan rekening gehouden met een totaal aan niet-afgetrokken premies en stortingen van € 11.538. Voor 2009 is het bedrag € 7.000 (omdat u voor dat jaar de volledige premies mag meerekenen. ) Voor 2010 is het bedrag 2 x € 2.269 = € 4.538 (omdat het maximumbedrag in dit geval afzonderlijk geldt voor uw oude lijfrenteverzekering en nieuwe lijfrentespaarrekening).

Voorbeeld 2

U hebt een lijfrenteverzekering die is afgesloten ná 14 september 1999. Daarnaast hebt u een lijfrentespaarrekening die u hebt geopend in 2009. Voor de lijfrenteverzekering betaalt u jaarlijks € 3.000 aan premie. Op de lijfrentespaarrekening stort u jaarlijks € 4.000. In 2009 en 2010 hebt u de premies en stortingen niet afgetrokken. Bij het berekenen van de belasting over de uitkeringen wordt dan rekening gehouden met een totaal aan niet-afgetrokken premies en stortingen van € 9.269. Voor 2009 is het bedrag € 7.000. Voor 2010 is het bedrag € 2.269 (omdat in dit geval voor beide lijfrenten samen het maximumbedrag geldt).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.