Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen (saldoverklaring)

Met een 'Verklaring niet-afgetrokken premies of bedragen' laat u uw financiële instelling weten hoeveel van de door u betaalde premies of stortingen u niet hebt afgetrokken van uw inkomen. Met lijfrente bedoelen we hier een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Wordt uw lijfrente (gedeeltelijk) uitgekeerd of afgekocht? En heeft uw financiële instelling de verklaring? Dan zorgt die dat de premies of stortingen die u niet hebt afgetrokken, niet worden belast. Zorg er daarom voor dat uw financiële instelling de verklaring heeft vóórdat zij uitkeert.

Verklaring aanvragen

U vraagt de verklaring aan bij:

Belastingdienst
Afdeling CAP/MIA-IH
Postbus 90121
4800 RA Breda

Welke gegevens moet u meesturen bij uw aanvraag?

Bij uw aanvraag van een saldoverklaring moet u het volgende meesturen:

 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • een kopie van de polis van uw lijfrenteverzekering of de overeenkomst van uw lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht
  Zijn er aanhangsels en clausules bij de polis of overeenkomst? Stuur daar dan ook een kopie van mee.
 • een overzicht waarin staat:
  • wat u betaalde aan premies of stortingen voor uw lijfrente
  • welke premies of stortingen u hebt afgetrokken én niet hebt afgetrokken
  Het overzicht moet per jaar zijn uitgesplitst voor de jaren waarvoor u de verklaring aanvraagt. Hebt u meerdere polissen of overeenkomsten waarvan u de premies of stortingen niet hebt afgetrokken? Stuur dan per polis of overeenkomst een overzicht mee.
 • bewijsstukken
  U moet aannemelijk maken dat de premies of stortingen niet of gedeeltelijk in aftrek zijn gebracht. Heeft uw verzoek ook betrekking op niet afgetrokken premies in uw aangiften inkomstenbelasting over de jaren vóór 2006? Dan moet u daarvan de bewijsstukken meesturen. Bijvoorbeeld kopieën van uw aangiften en aanslagen over die jaren. Wij hebben namelijk de aangiftegegevens van vóór 2006 niet meer.

  Hebt u in de jaren waarvoor u de saldoverklaring aanvraagt, ook premies of stortingen voor andere lijfrenten in aftrek gebracht? Stuur dan een toelichting met bewijsstukken mee. Uit de bewijsstukken moet blijken dat die premies of stortingen geen betrekking hebben op de lijfrente waarvoor u de saldoverklaring aanvraagt.
 • een begeleidend schrijven waarin u verklaart dat u niet alsnog aftrek vraagt voor de niet-afgetrokken premies of stortingen waarvoor u de saldoverklaring aanvraagt

Als we voor de behandeling van uw aanvraag meer informatie nodig hebben, nemen we contact met u op.

Wanneer bericht?

Zodra we alle stukken hebben ontvangen, geven we de saldoverklaring af. Dat duurt maximaal 8 weken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.