Wat is een lijfrente?

Met een lijfrente zorgt u op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen dat u periodiek krijgt uitbetaald vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat. Het mag ook extra inkomen voor een ander zijn, bijvoorbeeld uw partner, uw invalide (klein)kind of derden.  U kunt hiervoor een lijfrenteverzekering afsluiten of ervoor sparen via een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Voorwaarden voor lijfrenten

Een lijfrente keert periodiek een bedrag aan u uit over een vooraf afgesproken termijn of tot het moment van overlijden. Daarnaast zijn er nog een aantal fiscale voorwaarden waar uw verzekering, geblokkeerde rekening of beleggingsrecht aan moet voldoen om als lijfrente beschouwd te worden.

Wat is geen lijfrente?

U hebt geen lijfrente als:

  • van tevoren vaststaat dat het totale bedrag in 1 keer uitbetaald wordt
  • u het bedrag wel periodiek krijgt uitbetaald, maar de totale hoogte van dat bedrag vaststaat voordat de uitkering ingaat

Let op!

Is er alleen een minimumbedrag afgesproken en kunnen de periodieke uitkeringen zelf hoger uitvallen? Bijvoorbeeld omdat uw beleggingen meer waard zijn geworden? Dan hebt u wel een lijfrenteverzekering, -rekening of –beleggingsrecht.

Lijfrente en belasting

Als u een lijfrente hebt, kunt u in de volgende situaties met belasting te maken krijgen:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.