Lijfrente-uitkering tijdig laten ingaan

Als de ingangsdatum van uw lijfrente is bereikt, moet u de uitkeringen laten ingaan of de lijfrente omzetten in een andere lijfrenteverzekering, -rekening of -beleggingsrecht. Dat kan in het jaar zelf of in het kalenderjaar erna.

Voorbeeld

De ingangsdatum van uw lijfrente is 1 juni 2019. U hebt dan tot en met 31 december 2020 de tijd om uw lijfrente om te zetten, of de uitkeringen in te laten ingaan.

Laat u uw lijfrente-uitkeringen niet tijdig ingaan? Dan behandelen wij uw lijfrente alsof u deze hebt afgekocht.

Lijfrente-uitkeringen in laten gaan bij overlijden

Hebt u recht op een nabestaandenlijfrente of nabestaandenuitkering? Dan hebt u het jaar van overlijden plus de 2 kalenderjaren na het overlijden de tijd om de uitkeringen in te laten gaan.

Voorbeeld

De overlijdensdatum is 23 september 2019. U hebt dan tot en met 31 december 2021 de tijd om de uitkeringen in te laten ingaan.

Verlenging van de termijn bij bijzondere omstandigheden

Kunt u door omstandigheden de lijfrente-uitkeringen niet tijdig laten ingaan? Dan kunnen wij u langer de tijd geven om uw lijfrente te regelen. Neem hiervoor contact op met uw belastingkantoor.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.