Lijfrente-uitkeringen bij een verzekeringsmaatschappij

Hebt u een verzekering afgesloten bij een levensverzekeringsmaatschappij? Dan is deze verzekering alleen een lijfrente als de uitkering aan bepaalde voorwaarden voldoet. Welke voorwaarden dit zijn, is afhankelijk van het soort lijfrente dat u hebt afgesloten:

Oudedagslijfrente

Met een oudedagslijfrente ontvangt u een lijfrente-uitkering tot uw overlijden. De uitkeringen mogen niet stoppen vóór uw overlijden. De uitkering mag op elk gewenst tijdstip ingaan, maar uiterlijk 5 jaar na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Voorbeeld

U bereikt op 1 april 2020 de AOW-leeftijd. De uitkeringen moeten dan ingaan vóór 1 januari 2026.

 

Tijdelijke oudedagslijfrente

Met een tijdelijke oudedagslijfrente ontvangt u minimaal 5 jaar lang een lijfrente-uitkering, die ingaat in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt of in de 5 jaar daarna. De uitkeringen stoppen op een vastgestelde einddatum, bijvoorbeeld als u 80 jaar wordt. Het jaarlijkse bedrag van de uitkeringen mag in een kalenderjaar niet hoger zijn dan het bedrag genoemd in de volgende tabel:

Tabel tijdelijke oudedagslijfrente

Jaar

Maximale uitkering

2020

€ 22.089

2019

€ 21.741

2018

€ 21.483

Voorbeeld

U bereikt op 1 april 2020 de AOW-leeftijd. De uitkeringen moeten dan ingaan vóór 1 januari 2026 en stoppen op een vastgestelde einddatum. Bijvoorbeeld als u 80 jaar wordt.

 

Nabestaandenlijfrente

De volgende soorten nabestaandenlijfrente zijn mogelijk:

  • U ontvangt lijfrente-uitkeringen direct na het overlijden van uw partner of ex-partner.
  • Uw nabestaanden ontvangen uitkeringen die direct ingaan na uw overlijden. Deze uitkeringen eindigen pas als zij overlijden. Uitkeringen aan uw kinderen die 30 jaar of jonger zijn mogen ook eerder eindigen, maar dan uiterlijk in het jaar waarin het kind 30 jaar wordt.

Overbruggingslijfrente

Een overbruggingslijfrente is alleen toegestaan voor lijfrentetegoeden die u hebt opgebouwd vóór 2006. 
De lijfrente-uitkeringen moeten (naar keuze) uiterlijk eindigen in het jaar:

  • waarin u 65 jaar wordt
  • waarin u de AOW-leeftijd bereikt
  • waarin een pensioen van u ingaat

Het jaarlijkse bedrag van de uitkeringen mag niet hoger zijn dan € 63.288.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.