Nabestaandenuitkering

Hebt u een geblokkeerde rekening of beleggingsrecht dat uitkeert aan uw nabestaanden? Dan kan deze rekening of dit beleggingsrecht een lijfrente zijn als deze op een van de volgende manieren uitkeert:

 • Uw partner of ex-partner ontvangt minimaal 5 jaar uitkeringen die ingaan binnen 6 maanden na uw overlijden.
 • Uw nabestaanden ontvangen uitkeringen die direct ingaan na uw overlijden.

Uitkeringen aan uw ouders of kinderen ouder dan 30 jaar

Als de uitkeringen worden betaald aan uw ouders of uw kinderen ouder dan 30 jaar, dan moet de uitkering een looptijd hebben van minimaal 20 jaar.

Uitkeringen aan uw kinderen jonger dan 30 jaar

Worden de uitkeringen gedaan aan uw kinderen jonger dan 30 jaar? Dan zijn er 3 situaties mogelijk:

 • De looptijd is minimaal 20 jaar.
 • De uitkering stopt als het kind 30 jaar wordt.
  De looptijd van de uitkering is dan nog maximaal het aantal jaren dat het kind jonger is dan 30 jaar.
 • De uitkering stopt voordat het kind 30 jaar wordt.
  De looptijd van de uitkering is dan minimaal 5 jaar.

Voorbeeld 1

Uw kind is 25 jaar als de 1e uitkering wordt gedaan. De uitkering stopt niet als uw kind 30 jaar wordt. De looptijd van de uitkering moet dan minimaal 20 jaar zijn.

Voorbeeld 2

Uw kind is 27 jaar als de 1e uitkering wordt gedaan. De uitkering stopt als uw kind 30 jaar wordt. De looptijd van de uitkering is dan nog maximaal het aantal jaren dat het kind jonger is dan 30 jaar. In dit geval 3 jaar.

Voorbeeld 3

Uw kind is 21 jaar als de 1e uitkering wordt gedaan. De uitkering stopt als uw kind 26 jaar wordt. De looptijd van de uitkering is dan minimaal 5 jaar.

Uitkeringen aan andere familieleden

Keert de spaarrekening of het beleggingsrecht uit aan andere familieleden? Dan gelden hiervoor dezelfde regels als voor uitkeringen aan uw kinderen, als de uitkering naar een van de volgende personen gaat:

 • uw broers, zussen, nichten, neven, ooms of tantes
 • de broers, zussen, nichten, neven, ooms of tantes van uw fiscale partner
 • de ouders van uw fiscale partner

Uitkeringen aan anderen

Worden de uitkeringen gedaan aan anderen dan degenen die hierboven worden genoemd? Dan moeten deze uitkeringen een looptijd van minimaal 5 jaar hebben.
 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.