Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking

Inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking zijn bijvoorbeeld:

 • uw loon, waaronder vakantiegeld, gratificaties, uitbetaalde overuren etc.
 • ziektewetuitkeringen die u de eerste 2 jaar van uw ziekte kreeg (geen WIA- of WAO-uitkeringen)
 • commissarisbeloningen
 • uitkeringen op grond van de Wet financiering loopbaanonderbreking en eventuele aanvullingen hierop
 • stagevergoedingen
  Dit is geen inkomen als het gaat om een onkostenvergoeding.
 • uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg, bijvoorbeeld zwangerschaps-, bevallings- en calamiteitenverlof
 • faillissementsuitkeringen van het UWV, bijvoorbeeld nabetaling van loon
 • buitenlands loon
 • negatief loon
 • Fooien die niet onder de loonheffing vallen
 • Aandelenoptierechten die niet onder de loonheffing vallen

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.