Buitengewone beloningen ('lucratief belang')

Bent u, al dan niet naast uw loon, voorafgaand aan uw werk een buitengewone beloning voor dat werk overeengekomen in de vorm van bijvoorbeeld een extra rendement op aandelen of leningen? Een andere term voor zo'n buitengewone beloning is 'lucratief belang'. Voorbeelden zijn extra rendement op bepaalde aandelen, vorderingen, vermogensrechten of kwijtschelding van schulden. Hierbij geldt dat:

 • het objectief verwachte rendement van de vermogensbestanddelen hoger is dan normaal, in verhouding tot het geïnvesteerd vermogen of tot het feitelijk gelopen risico,
 • reguliere beleggers deze voordelen niet kunnen verkrijgen
 • er een relatie bestaat tussen de waardeontwikkeling van deze vermogensbestanddelen en het werk
  Bij aandelen komt dit alleen voor bij niet-beursgenoteerde aandelen.

Hebt u deze buitengewone beloning niet aangegeven bij 'Inkomsten uit loondienst' of 'Winst uit onderneming'? Dan moet u de buitengewone beloning aangeven als resultaat uit overig werk. Het gaat om de volgende soorten beloningen:

 • aandelen
  Het gaat om aandelen in een vennootschap die verschillende soorten aandelen heeft. De aandelen moeten voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Het zijn aandelen die in de winstdeling zijn achtergesteld
   De geplaatste nominale waarde van deze aandelen is minder dan 10% van het totale geplaatste nominale aandelenkapitaal van de vennootschap.
  • Het zijn aandelen met een preferentie van ten minste 15% dividend per jaar.
 • vorderingen
  Het gaat om vorderingen waarvan het rendement voor ten minste 15% afhankelijk is van management- of aandeelhoudersdoelen op het moment dat u de vordering kreeg.
 • vermogensrechten
  Het gaat om vermogensrechten die economisch vergelijkbaar zijn met de hiervoor genoemde aandelen en vorderingen (bijvoorbeeld winstbewijzen). Hieronder vallen ook overige rechten of verplichtingen waarvan het waardeverloop voor ten minste 15% afhankelijk is van management- of aandeelhoudersdoelen. Zie ook: 'Vorderingen'.
 • schulden
  Het gaat om schulden die u hebt om bijvoorbeeld een vermogensbestanddeel te financieren. Deze schulden kunnen u worden kwijtgescholden, bijvoorbeeld als een bepaald rendement niet wordt behaald.

Buitengewone beloning of aanmerkelijk belang

Hield een vennootschap waarin u een aanmerkelijk belang had  vermogensbestanddelen die hiervoor genoemd zijn? En deelde de vennootschap het rendement in een kalenderjaar voor ten minste 95% aan u uit? Dan mag u ervoor kiezen om dit rendement aan te geven als voordeel uit aanmerkelijk belang.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.