Niet in loondienst werken

Werkt u als freelancer of gastouder? Of hebt u inkomsten van een krantenwijk of een vergoeding voor deelname aan medisch onderzoek? En bent u geen ondernemer? Dan hebt u resultaat uit overig werk.

Let op!

Doet u soms een klus voor familie of vrienden? En krijgt u alleen uw kosten vergoed? Dan hoeft u deze inkomsten en kosten niet in uw aangifte in te vullen. Het zijn activiteiten in de hobby- of familiesfeer.

Bent u in verband met werk een buitengewone beloning overeengekomen? Bijvoorbeeld een extra rendement op aandelen? Dan hebt u lucratief belang. Geeft u deze buitengewone beloning niet aan als inkomsten uit loondienst of als winst uit onderneming? Dan moet u de opbrengsten hieruit aangeven als resultaat uit overig werk.

Hebt u opbrengsten door vermogensbeheer waarvoor u meer werkzaamheden dan normaal uitvoert? Bijvoorbeeld als u een pand verhuurt en u hier zelf groot onderhoud aan verricht. De opbrengsten moet u dan opgeven als resultaat uit overig werk.

Leent u geld aan uw eigen bv? Of maakt uw bv gebruik van een pand dat uw eigendom is? Of gebruikt uw fiscale partner voor zijn onderneming een pand dat van u is? Dan hebt u opbrengsten uit het ter beschikking stellen van bezittingen.

Hebt u resultaat uit overig werk? Of uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen? Dan moet u over dat resultaat nog belasting betalen. U mag van de opbrengsten eerst nog de zakelijke kosten aftrekken. Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten is het resultaat.

Over uw resultaat uit overig werk of resultaat uit het ter beschikking stellen van bezittingen moet u zelf nog belasting betalen. U kunt een aantal kortingen krijgen op uw belasting. Dit zijn de heffingskortingen. Door deze kortingen betaalt u minder belasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.