Kosten die u niet mag aftrekken

De volgende kosten mag u niet aftrekken:

  • telefoonabonnement voor telefoonaansluiting in de woonruimte
  • kleding, met uitzondering van werkkleding
  • kosten van persoonlijke verzorging
  • standsuitgaven, zoals het lidmaatschap van een serviceclub of de Rotary
  • kosten voor vaartuigen voor representatieve doeleinden
  • geldboetes die een Nederlandse strafrechter heeft opgelegd en geldsommen om strafvervolging te voorkomen
  • geldboetes die een buitenlandse overheid heeft opgelegd, of schikkingen die een buitenlandse overheid met u heeft getroffen
  • boetes die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft opgelegd
  • kosten van muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschappen, computers, beeldapparatuur en dergelijke als deze horen bij uw privévermogen of als u deze privé hebt gehuurd
  • ingehouden loonheffing, premies betaald voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.