Kosten met een drempel en een vast bedrag

Voor de volgende kosten geldt een drempel. U mag alleen het bedrag boven de drempel aftrekken. Deze drempel geldt voor de volgende kosten:

  • kosten voor voeding, drank en genotmiddelen
  • kosten voor representatie, zoals recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak
  • kosten voor onder meer congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen (ook reis- en verblijfskosten)

Voor reis- en verblijfskosten is er een aftrekbeperking van maximaal € 1.500.

Jaar

Bedrag drempel

2019

€ 4.600

2018

€ 4.500

2017

€ 4.500

2016

€ 4.500

Voorbeeld

U maakt in 2019 de volgende kosten:

  • € 1.200 voor voedsel, drank en genotmiddelen
  • € 3.500 voor een receptie
  • € 2.500 voor reis- en verblijfskosten voor het bijwonen van congressen

De totale kosten zijn € 7.200. Maar van de reis- en verblijfskosten (€ 2.500) mag u maximaal € 1.500 aftrekken. € 2.500 - € 1.500 = € 1.000. Dat brengt de kosten op € 6.200 (€ 7.200 - € 1.000). Verminderd met de drempel (€ 4.600) komt u uit op een bedrag van € 1.600. Dit bedrag mag u als kosten aftrekken.

Aftrek van deze kosten zonder drempel

In uw aangifte inkomstenbelasting mag u ervoor kiezen om deze kosten voor 80% af te trekken. U hoeft dan niet boven de drempel uit te komen. De aftrekbeperking van reis- en verblijfskosten van maximaal € 1.500 blijft wel gelden.

Voorbeeld

U maakt in 2019 de volgende kosten:

  • € 1.000 voor voedsel
  • € 1.500 voor een receptie

De totale kosten zijn € 2.500. Het bedrag dat u mag aftrekken als kosten is 80% van € 2.500 = € 2.000.

Kosten met een vast bedrag

Voor de kosten van privé vervoermiddelen (bijvoorbeeld auto of fiets) geldt een vast bedrag. U mag € 0,19 per zakelijk gereden kilometer aftrekken als gemaakte kosten. Is uw auto een bedrijfsmiddel? Dan rijdt u in een auto van uw onderneming. Is uw fiets een bedrijfsmiddel? Kijk dan bij uw bezitting zakelijk of privé.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.