Kosten voor resultaat uit overig werk en ter beschikking stellen

U mag kosten die u maakt voor uw resultaat uit overig werk en ter beschikking stellen van bezittingen  aftrekken van uw opbrengsten.
Hierbij geldt het volgende:

Hebt u een vergoeding ontvangen voor zakelijk gemaakte kosten? Dan moet u de ontvangen vergoeding optellen bij uw opbrengsten.

Voorbeeld

U ontvangt van een opdrachtgever € 500 voor de verrichte werkzaamheden. Daarnaast betaalt hij u € 50 reiskostenvergoeding. In uw aangifte geeft u aan als opbrengsten: € 550.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.