Opbrengsten uit resultaat uit overig werk en ter beschikking stellen

Wat u verdient met uw resultaat uit overig werk en ter beschikking stellen van bezittingen moet u opgeven als opbrengsten. Krijgt u een vergoeding voor gemaakte kosten van een opdrachtgever? Dan moet u deze vergoeding ook opgeven als opbrengsten.

Bent u ondernemer voor de omzetbelasting? Dan geeft u de opbrengsten aan zonder btw. De btw geeft u namelijk aan in de aangifte omzetbelasting.

Hebt u opbrengsten uit het ter beschikking stellen van bezittingen? En hebt u lage opbrengsten omdat u de bezittingen niet zakelijk ter beschikking stelt? Dan moet u de opbrengsten opgeven die u had gehad als u de bezittingen wel zakelijk ter beschikking had gesteld. Dit is de waarde in het economisch verkeer.

Voorbeeld

U hebt een pand ter beschikking gesteld aan uw bv. De bv betaalt u € 100 huur per maand. Als u het pand zakelijk zou verhuren dan ontvangt u € 1.000 huur per maand. U moet dus € 12.000 opgeven als opbrengsten en niet € 1.200.

Zakelijke woning

Woont u in het kalenderjaar in een woning die u voor een deel gebruikt voor uw resultaat uit overig werk? En hebt u ervoor gekozen om de woning geheel zakelijk te beschouwen? U mag dan alle kosten voor deze woning aftrekken. U moet echter wel een percentage van de WOZ-waarde van de woning opgeven als inkomen.

Herbeoordeling van de inkomsten

Bent u van mening dat uw inkomsten (opbrengsten) geen resultaat uit overig werk zijn, maar winst uit onderneming? Dan stuurt u een brief naar uw eigen belastingkantoor. In deze brief verzoekt u om een herbeoordeling van de inkomsten en motiveert u waarom uw inkomsten winst uit onderneming moeten zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.