Gevolgen resultaat uit overig werk

Werkt u als freelancer of gastouder? Of hebt u inkomsten van een krantenwijk? Dan is op uw opbrengsten geen loonheffing ingehouden. U moet het geld dat u met deze werkzaamheden hebt verdiend, opgeven in uw aangifte. Sommige kosten die u maakt voor dit werk mag u aftrekken. Het saldo dat u hiermee hebt verdiend, is uw resultaat uit overig werk. Hierover moet u inkomstenbelasting en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen.

Let op!

  • Het gaat hier niet om inkomsten uit loondienst of winst uit onderneming.
  • Doet u  soms een klus voor familie of vrienden? En krijgt u alleen uw kosten vergoed? Dan hoeft u deze inkomsten en kosten niet in uw aangifte in te vullen. Het zijn activiteiten in de hobby- of familiesfeer.

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK)

Gaat u 1 van bovengenoemde werkzaamheden verrichten? Informeer dan bij de KvK of u zich moet inschrijven. Na uw inschrijving beoordelen wij uw inkomsten en of u ondernemer bent voor de omzetbelasting. Wij kunnen uw inkomsten beoordelen als winst uit onderneming of als resultaat uit overig werk.

Als wij uw inkomsten beoordelen als winst uit onderneming, dan bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting. Zijn uw inkomsten geen winst uit onderneming? Dan moet u deze inkomsten opgeven als resultaat uit overig werk.

Let op!

Als u geen ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, kunt u toch ondernemer voor de omzetbelasting zijn.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.