Wat is ter beschikking stellen?

Stelt u een bezitting, bijvoorbeeld een pand, ter beschikking aan een met u verbonden persoon? En behaalt deze persoon hiermee winst uit onderneming of resultaat uit overig werk? Dan moet u uw opbrengsten uit de terbeschikkingstelling aangeven in box 1. De opbrengsten min de aftrekbare kosten en de vrijstelling is het resultaat uit de terbeschikkingstelling van een bezitting.

Wanneer moet u deze inkomsten aangeven?

Geef deze opbrengsten alleen aan als u een bezitting ter beschikking hebt gesteld aan:

  • uw fiscale partner of een ander met u verbonden persoon
    U geeft de opbrengst alleen aan als de bezitting wordt gebruikt om winst uit onderneming of resultaat uit overig werk te behalen.
  • een samenwerkingsverband waarvan een met u verbonden persoon deel uitmaakt
    U geeft de opbrengst alleen aan als de bezitting wordt gebruikt om winst uit onderneming of resultaat uit overig werk te behalen.
  • een vennootschap waarin uzelf, uw fiscale partner of een ander met u verbonden persoon een aanmerkelijk belang had

Er is sprake van een aanmerkelijk belang als u (samen met uw fiscale partner) minimaal 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen hebt.

Let op!

Bent u minderjarig? Dan gaat het ook om beschikbaar stellen aan uw ouders, hun fiscale partner en hun minderjarige kinderen.

Inkomsten minderjarige kind

Had uw minderjarige kind opbrengsten uit bezittingen die hij beschikbaar stelt? Dan moet u deze opbrengsten aangeven.

Geen of lage opbrengsten uit het ter beschikking stellen

Had u geen opbrengsten of lage opbrengsten uit de terbeschikkingstelling? En is de reden hiervoor onzakelijk, bijvoorbeeld omdat u bezitting aan een familielid ter beschikking stelde? Geef dan de opbrengsten aan die u zou krijgen als de bezitting zakelijk gebruikt was.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.