U bent het niet eens met de voorlopige aanslag Zvw

Als u het niet eens bent met de voorlopige aanslag Zvw, kunt u deze wijzigen. Hoe u dat doet staat op de pagina Voorlopige aanslag. Wij passen uw voorlopige aanslag Zvw dan zo snel mogelijk aan.

Als wij uw voorlopige aanslag aanpassen, kunnen de volgende bedragen wijzigen:

 • de betalingskorting
 • de revisierente
 • het verzamelinkomen

U hebt een voorlopige aanslag

Als wij het eens zijn met uw verzoek om de voorlopige aanslag Zvw te wijzigen, ontvangt u een nieuwe voorlopige aanslag. Als wij het niet, of niet helemaal eens zijn met uw verzoek, ontvangt u van ons een afwijkingsbeschikking. U kunt tegen deze afwijkingsbeschikking bezwaar maken.

U maakt bezwaar door een brief te sturen naar uw belastingkantoor. Neem in de brief de volgende gegevens op:

 • uw naam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw burgerservicenummer
 • de datum van de afwijkingsbeschikking
 • het kenmerk van de afwijkingsbeschikking

Bent u ondernemer? Vermeld dan ook nog:

 • uw bedrijfsnaam
 • de naam van uw belastingconsulent

Motivering

Geef in uw bezwaar duidelijk aan:

 • waarmee u het niet eens bent in de afwijkingsbeschikking
 • waarom u het niet eens bent met de afwijkingsbeschikking

Wij moeten met de gegevens uit uw bezwaar kunnen vaststellen welke gegevens uit de voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet u wilt wijzigen.

Uitstel van betaling

U kunt in uw bezwaar tegen de afwijkingsbeschikking ook vragen om uitstel van betaling. Geef dan met een berekening aan wat het bedrag van de voorlopige aanslag volgens u moet zijn. Zet dit bedrag en het verschil met de opgelegde voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet in uw motivering.

Let op!

Bij een bezwaar tegen een afwijkingsbeschikking kunt u niet gebruikmaken van het digitale bezwaarformulier.

Op tijd bezwaar maken

Uw bezwaar moet bij ons uiterlijk binnen zijn op de datum die op de definitieve aanslag Zorgverzekeringswet staat. Verstuurt u uw bezwaarschrift per post, dan is het ook op tijd als:

 • u het bezwaar stuurt op de datum die op de definitieve aanslag Zorgverzekeringswet staat, én
 • wij uw bezwaar niet later dan 1 week na afloop van die datum hebben ontvangen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.