Percentages inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2018

Vanaf 2018 zijn de percentages van de Zvw als volgt:

  • Voor de werkgeversheffing Zvw geldt het hoge percentage van 6,90% (was 6,65% in 2017).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering, geldt het lage percentage van 5,65 (was 5,4% in 2017).
  • Voor de eigen bijdrage Zvw die u via een aanslag Zvw betaalt, geldt het lage percentage van 5,65 (was 5,4% in 2017).

Het maximumbijdrage-inkomen in 2018 is € 54.614 (was € 53.701 in 2017).

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.