Aftrekbare kosten

Voorbeelden van aftrekbare onderhoudskosten zijn:

 • reparaties door een elektricien, loodgieter, metselaar, stukadoor en timmerman
 • onderhoud of reparatie van een cv-installatie, boiler, geiser, schoorsteen en dergelijke
 • buitenschilderwerk
 • opstoppen en verdekken van rieten daken
 • binnenschilderwerk
  Het gaat hier om binnenschilderwerk dat samenhangt met andere aftrekbare onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld bij lekkages, optrekkend vocht, of vervanging van ramen en leidingen. Ook binnenschilderwerk van bijzondere monumentale onderdelen is aftrekbaar. Het gaat dan om binnenschilderwerk dat zo arbeidsintensief is, dat een huurder de hoge kosten daarvan niet voor zijn rekening zal willen nemen. Ander binnenschilderwerk is niet aftrekbaar.

Bij Berekening aftrekbedrag onderhoudskosten ziet u welk bedrag u mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting

U mag niet alle kosten aftrekken. Niet aftrekbaar zijn onder andere de kosten van:

 • de meerprijs bij het vervangen van een eenvoudige keuken door een luxe keuken
 • het opnieuw aanbrengen van een monumentaal element dat in de loop van de tijd is verdwenen, zoals een oude schouw of een glas-in-loodraam
 • werkzaamheden die zo ingrijpend zijn, dat in feite een nieuw pand ontstaat
  Bijvoorbeeld als een bouwval geschikt maken voor bewoning.
 • verbouwingen aan het pand, waardoor de aard ervan verandert
  Bijvoorbeeld een pakhuis geschikt maken voor bewoning.
 • de zogenoemde huurderslasten, zoals behangen, kleinere reparaties en schilderwerk (bijvoorbeeld het sausen van muren en plafonds)
 • de zogenoemde eigenaarslasten, zoals de opstalverzekering, onroerendezaakbelasting of rioolrechten
 • afschrijvingen
 • kosten waarvoor u een vergoeding van een schadeverzekering hebt gekregen of gaat krijgen
 • kosten voor tuinonderhoud, behangen en binnenschilderwerk
  Voor kosten voor tuinen die als afzonderlijk monument zijn ingeschreven in het Rijksmonumentenregister, is een aparte regeling. Voor meer informatie belt u met het Bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst: telefoon 088 - 152 81 55.

Let op!

Is het rijksmonumentenpand uw eigen woning? Dan mag u in uw aangifte inkomstenbelasting de volgende kosten aftrekken:

 • bij de vraag ‘Hypotheken en andere schulden’: financieringskosten voor aanschaf, onderhoud of verbetering
 • bij de vraag ’Woningen en andere onroerende zaken’: kosten voor erfpacht, opstal of beklemming

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.