Welke onderhoudskosten aan uw monumentenpand zijn aftrekbaar?

Tot 1 januari 2019 mag u alleen kosten aftrekken voor het vervangen of repareren van onderdelen van uw rijksmonumentenpand.

Het moet gaan om onderhoudskosten. Dat zijn kosten die u maakt om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen. Ook kosten voor achterstallig onderhoud vallen hieronder. Deze kosten moeten in redelijkheid zijn gemaakt. Het gaat dus niet om een verbetering, zoals een uitbreiding van het pand.

Aftrek van onderhoudskosten is tot 1 januari 2019 alleen mogelijk als het rijksmonumentenpand:

  • een eigen woning is in box 1 (inkomen uit werk en woning)
  • óf hoort bij uw bezittingen en schulden is in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen)

Andere kosten zijn niet aftrekbaar.

Let op!

Afschrijvingskosten of vaste eigenaarslasten zijn al vanaf 1 januari 2012 niet meer aftrekbaar.

Subsidie

Krijgt u subsidie voor de kosten van uw rijksmonumentenpand? Dan moet u deze subsidie aftrekken van de onderhoudskosten. Hebt u kosten afgetrokken waarvoor u in een ander jaar (een nabetaling van) subsidie kreeg? Dan moet u het bedrag dat u alsnog ontvangt, aangeven in uw aangifte over het jaar waarin u de (nabetaling van) subsidie krijgt.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.