Verzoek vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten

Aan onderhoudswerkzaamheden zijn vaak hoge kosten verbonden. Als u van plan bent werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand uit te voeren, kunt u ons vragen om vooraf vast te stellen welke kosten aftrekbaar zijn. Dit doet u met het formulier 'Verzoek vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten voor rijksmonumentenpand'.

Taxatie

Onze taxateur zal in veel gevallen de oude situatie willen bekijken. Verstuur het verzoek daarom minimaal 10 weken voordat u begint met de werkzaamheden. De taxateur stelt vast welke werkzaamheden vallen onder onderhoud (vervanging en reparatie) en welke onder verbeteringen of vernieuwingen.

Let op!

U mag alleen de onderhoudskosten aftrekken.

Restauratieplan

Voor uw verzoek om de vaststelling van aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand hebt u een zogenoemd restauratieplan nodig. Stuur met het verzoek de volgende bijlagen mee:

  • de begroting van de totale kosten, gespecificeerd naar hoeveelheden, arbeidsuren en materialen
  • bouwtekeningen van de bestaande en de nieuwe situatie
  • een uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden

Beslissing hoogte aftrek

Binnen 10 weken nadat u uw verzoek hebt ingediend, ontvangt u een beslissing over de hoogte van het bedrag dat u mag aftrekken. Dit bedrag vult u in op uw aangifte. Wij kunnen achteraf controleren of de restauratie volgens het restauratieplan is uitgevoerd.

Verzoek niet verplicht

U bent niet verplicht het verzoek om vaststelling van de aftrekbaarheid in te dienen. U kunt ook zelf een berekening maken van de aftrekbare kosten. Dit bedrag vult u in in uw aangifte. U moet achteraf aannemelijk kunnen maken voor welke onderhoudswerkzaamheden u kosten aftrekt. Houd daarom een uitgebreid verslag bij van alle werkzaamheden met een specificatie van de kosten. Het is aan te raden een fotoreportage te maken van de oude situatie en van de uitvoering van de werkzaamheden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.